Distributionssystem

Här kan du läsa om hur värme kan transporteras i ett hus, om du ska välja radiatorer eller golvvärme och om olika sätt att värma ditt varmvatten.

Olika typer av distributionssystem

Med distributionssystem menas det system som transporterar runt värmen i huset. Det finns tre olika sätt att distribuera värme i ett hus, ett vattenburet system, ett luftburet system eller direktverkande el. Vilket sätt som används beror bland annat på vilket uppvärmningssystem huset har.

Vattenburen värme

Vattenburen värme är den vanligaste och mest effektiva värmebäraren i hus. Varmvatten cirkulerar då i ett rörsystem till element, golvvärme eller värmefläktar som avger värme. Ett vattenburet system är ett mer flexibelt system än exempelvis direktverkande el eftersom du relativt enkelt kan byta ut värmekällan. Värmekällan kan exempelvis vara en värmepanna, en värmepump eller fjärrvärme.

Direktverkande el

Direktverkande el är fortfarande vanligt i småhus och i fritidshus. Vid direktverkande el fördelas energin ut via elledningar till radiatorer eller golvvärme. Systemet är enkelt att installera, men har hög driftskostnad. Läs mer om direktverkande el här.

Luftburen värme

Luftburen värme är inte så vanligt och är mindre energieffektivt än ett vattenburet system. Ofta fördelas värmen bra i rummet, men mindre bra i huset som helhet. Den vanligaste typen av luftburen värme idag är luft/luftvärmepumpar. 

Värmen från någon typ av eldstad är också luftburen. Med hjälp av tystgående fläktar kan värmen spridas bättre och snabbare i huset. Det är ofta mer effektivt att ha fläktar som blåser in kall luft till rummet med eldstaden, jämfört med att blåsa ut varm luft från rummet med eldstaden.

Fläktkonvektorer

En fläktkonvektor är ett vattenburet element med en tyst fläkt som blåser ut värmen. En fläktkonvektor kan ersätta flertalet elelement och fungerar bäst med en öppen planlösning. Om du behöver komplettera ditt värmesystem med fler element, eller vill konvertera ditt värmesystem från direktverkande el till vattenburet, kan det vara ett bra alternativ.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får in. Skulle din fråga saknas nedan går det bra att kontakta din lokala energirådgivare. Se Kontakt i menyn.

Hur kan jag energieffektivisera mitt vattenburna system?

Effektivisera styrsystemet 

Om det är manuell reglering av värmen är det oftast lönsamt att byta till en modern reglerutrustning. Ett styr-och reglersystem anpassar den mängd värme som behövs för att du ska få rätt temperatur inomhus även när utomhustemperaturen varierar. En givare som känner av temperaturen utomhus och/eller inomhus skickar information till reglerventilen. Den öppnar eller stänger ventilerna så att mängden varmt vatten som går ut till elementen anpassas efter det aktuella värmebehovet. För att regleringen ska fungera bra är det viktigt att givaren placeras så den ger rätt värde. Kontrollera att givaren inte sitter så att den påverkas av sol eller andra värmekällor. 

Minska energianvändningen genom pumpstopp och pumpbyte 

Cirkulationspumpar behöver endast vara i drift då det finns ett värmebehov i byggnaden. Genom att ha pumpstopp, exempelvis under sommaren, minskar elanvändningen. Motorn bör dock ändå köras med jämna mellanrum. I äldre pumpar finns det risk för att packningar torkar vid ett stopp. 

Gamla pumpar är ofta mindre effektiva, större och går med ett konstant varvtal. Genom att byta till en ny energieffektiv och varvtalsstyrd pump kan du minska din elanvändning. 

Läcker ditt värmesystem? 

Om du måste fylla på vatten mer än två gånger per år i värmesystemet bör du undersöka om läckage förekommer. Syret i det tillsatta vattnet gör att rör, panna och element rostar snabbare.

Ska jag välja vanliga element eller golvvärme?

Vid vattenburen värme och direktverkande el är det oftast element eller golvvärme som avger värme till rummen. Vilket alternativ som är bäst beror på husets förutsättningar och personliga preferenser.

Ett system med element är lättare att anpassa till olika rums värmebehov. Radiatorn under ett tvåglasfönster har flera funktioner. Förutom att värma rumsluften till önskad temperatur ska de uppåtstigande luftströmmarna från radiatorn bromsa och motverka kallraset från fönstret. Detta bör man ta hänsyn till vid till exempel installation av golvvärme.

Golvvärme är ett trögare system som är svårare att anpassa till förändringar i husets värmebehov, vilket kan resultera i övertemperaturer vid exempelvis hög solinstrålning. För att undvika kallras är det viktigt att fönstren är välisolerade. Med golvvärme undviks kalla golv och fötter vilket kan ge en bättre komfort och göra att det är okej med en något lägre inomhustemperatur. Med en lägre inomhustemperatur minskar energianvändningen. Beroende på vilket golvmaterial som används så kan resultatet även bli det motsatta. När värmen stängs av på sommaren kan golven upplevas så kalla att värmen sätts på även om det inte finns ett värmebehov, vilket ger en ökad energianvändning. Vid installation av golvvärme är det viktigt att grunden är väl isolerad, minst 250-300 mm isolering bör finnas under grundplattan. I hus med golvvärme bör mattor undvikas eftersom de isolerar åt fel håll.