Energieffektivisera ditt småhus

Energieffektivisera ditt småhus

Energieffektivisera ditt småhus med Philip Junghahn

Den största delen energi som används i hus går till uppvärmning. Som boende i villa eller fritidshus finns det många åtgärder du kan göra för att minska den delen, vilket innebär lägre kostnader för både dig och miljön. Därför bjuder vi in till en inspirerande föreläsning om energieffektivisering, där du får konkreta råd och tips på åtgärder för att minska din energianvändning och därmed också dina kostnader.

  • Datum: 22 november 2023
  • Tid: 17.00–19.00
  • Plats: Campus Roslagen, Evert Taubes gata

En föreläsning med fyra ben

Föreläsningen kommer fokusera på fyra viktiga områden:

  • optimera ditt värmesystem
  • byta värmesystem
  • ventilation
  • isolering

Så optimerar du ditt värmesystem

Är din elräkning hög trots att du har ett bra värmesystem? Då kan vi lära dig ta hand om ditt värmesystem så det fungerar så effektivt som möjlig – med så låg energianvändning som möjligt. Du får också lära dig styra ditt värme- och ventilationssystem med hjälp av smart styrning.

Så byter du ditt värmesystem

Har du ett gammalt värmesystem som drar mycket el? Vi går igenom vilka värmesystem du kan byta till, hur du byter till olika system och vad som är bra att ha koll på.

Så får du bra ventilation

Vi tar upp hur du får en ventilation som ger tillräckligt frisk luft inne, så både hus och människor mår bra. Vi berättar också hur du kan återvinna värmen på ett energismart sätt.

Så isolerar du ditt hus

Mycket värme går förlorad på grund av otäta hus. Vi visar hur du kan täta ditt hus på ett bra sätt utan att få fuktskador och vilken åtgärd som ger mest energibesparing för pengarna.

 

Anmäl dig här!