Testsida-utveckling

Här hittar vi den sedvanliga ingressen som ger en snabb beskrivning av innehållet på sidan och välkomnar besökaren!

Filtreringsfunktion “Divi Filter Free”

Här följer en demo av Divi Filter baserat på en enkel knapp + bild/text sektion. I gratisversionen går det endast att nyttja en filternivå (en knapp i taget). Det går heller inte att markera aktiv knapp i gratisversionen. Nedan är ett visuellt exempel.

Solenergi Privat

Är bra

Elbil Företag

Är bra

Energibesparing Företag

Är bra

Solenergi BRF

Är bra

Elbil Privat

Är bra

Uppvärmning BRF

Är bra

Steg för steg funktion – “Flikar”

Här är en variant på steg för steg modul. Denna är bättre än versionen nedan men inte lika intuitiv som den befintliga expandlistan.

Undersök förutsättningarna

Placering av laddstation

Har du eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det ofta lätt att fixa laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är att sätta upp en laddbox på väggen. En laddstolpe kräver oftast markarbeten och kan bli dyrare.

Kontroll av säkring och ledningar

Ta reda på hur stor säkring du har. Leverantören kommer sedan hjälpa dig att kontrollera att det finns utrymme för en laddplats på din befintliga säkringsstorlek. Om det inte gör det behöver du höja din säkring eller köpa en utrustning med lastbalansering (ser till att laddning sker när energianvändningen i hemmet är låg). Leverantören säkerställer också att dina ledningar tål en ökad belastning i form av ett större strömuttag under en längre tid.

Vad kommer det att kosta?

Priset på en laddbox i ett garage är cirka 5 000-12 000 kr och installationen cirka 2 000-10 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr.

Från 1 januari 2021 kan du som installerar en laddplats utnyttja skattereduktionen för grön teknik. Skattereduktionen är 50 procent av arbets- och materialkostnaden. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Behövs bygglov?

Ta reda på om det behövs bygglov i din kommun, vanligtvis gör det inte det.

Välj typ av laddutrustning

Laddeffekt och spänning

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det att ta olika lång tid att ladda en elbil. En högre effekt innebär en kortare laddtid men också större belastning och krav på elledningarna.

Normalladdning (3,7 kW–≤ 11 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet. Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. I de flesta fall laddas minst 2 mil per timme. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver full laddtid.

En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

Fast kabel eller uttag

Laddstationen kan ha en fast kabel eller bara bestå av ett uttag. Det är smidigt med en fast kabel då det är samma bil som alltid ska ladda, men på en del stationer med uttag går det även att låsa fast kabeln i uttaget.

Typ av uttag

Uttag av Typ 2 förekommer i europeiska bilar men är nu standard i alla nya elbilsmodeller. Typ 1 förekommer i huvudsak i asiatiska elbilar. En laddstation för normalladdning har säkerhetsnivå Mode 3 som är standarden inom EU.

Kommunikation och säkerhet

Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning men också för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen. Laddstationen kommunicerar med en styrenhet i bilen om batteriets tillstånd och temperatur. Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt. Enligt svensk standard måste din laddare ha jordfelsbrytare Typ B eller Typ A i kombination med DC övervakning som brytare vid 6 mA. Installera gärna en MID-godkänd elmätare till laddboxen. För att kunna nyttja skattereduktionen för grön teknik ska laddpunkten vara förbered för elmätning och debitering, och uttaget ska vara av Typ 2 eller Typ Combo 2.

Uppkopplad laddning

Vissa tillverkare av laddutrustning erbjuder uppkopplingsmöjligheter. Det kan ske genom Ethernet, Ethernet över Elnät (slipper kabel) eller Wi-Fi. Med hjälp av uppkoppling kan du enkelt koppla upp laddutrustningen mot ditt hemmanätverk och därigenom starta och stoppa laddningen via exempelvis din mobiltelefon eller tidsbestämma laddningen så att du alltid laddar nattetid. Den uppkopplade laddutrustningen möjliggör också att du alltid kan se att bilen laddar som den ska, oavsett var du är, och du kan få ett meddelande om laddningen avbryts eller något annat går fel.

Detta är också bra att tänka på vid val av laddutrustning

Laddaren ska tydligt visa om den fungerar och om den är i drift eller inte. Fundera på om det finns tillräckligt med plats vid parkeringen för laddutrustningen och om ni kommer vara i behov av att styra laddeffekten beroende på eltillgång, tariff och så vidare. För att endast behöriga ska få tillgång till att ladda kan olika identifikationslösningar användas. Exempel på dessa är mobilapp, nyckel eller RFID-bricka.

Utrustningen ska klara temperaturer från -25° till +30°, luftfuktighet från 5 till 95 procent samt IP-klass 55. Kommunikation (med eller utan identifikation och övervakning av laddstationen) bör vara Ethernet, GPRS, 3G, 4G eller 5G och uppfylla kommunikationsprotokoll för laddare OCPP 1.6.

Ta in offerter

Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösning, laddbox eller laddstolpe och installation. Be gärna om referenser till tidigare installationer som leverantören har utfört. Vissa leverantörer erbjuder service och support, andra erbjuder betallösningar som även fungerar på publika laddplatser. 

 

Jämför offerter och titta på vad som ingår i priset, till exempel montering, garanti, service och uppkoppling. Ta även reda på om det tillkommer några löpande kostnader eller tidsbegränsningar i online funktionalitet.

Beställ laddutrustning och arbete

Teckna avtal med den leverantör som passar dig bäst. Kontrollera att leverantören har F-skattesedel på Skatteverkets hemsida och är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

När du har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja. Ledningsdragning och installation ska utföras av fackman. Driftssättning och slutbesiktning utförs av leverantören.

Vill du veta mer?

På Energimyndighetens hemsida hittar du en guide för energieffektiva företag.