Varmvattenberedning

Ungefär en femtedel av energianvändningen i ett hushåll går till att värma tappvarmvatten som används för bland annat disk, dusch och tvätt.

Varmvattenberedning

Beredning av varmvatten sker antingen integrerat i uppvärmningssystemet eller i en separat varmvattenberedare. Beredningen sker generellt genom förrådsberedning eller direktväxling.

En förrådsberedare lagrar varmvatten tills det behövs och vid direktväxling bereds vattnet när det ska användas. Fördelen med förrådsvarmvattenberedare är att de kan värma vatten med låg effekt under lång tid. Förrådsberedare är vanligt i system med värmepump, värmepanna, solvärme och varmvattenberedare som värms med el. Varmvattenberedaren kan vara inbyggd i en panna eller värmepump eller fristående. En elvärmd varmvattenberedare värms med en elpatron i behållaren eller med sköldar på utsidan av behållaren.

I hus med fjärrvärme sker varmvattenberedning vanligtvis genom direktväxling. Kallvatten värms då i en värmeväxlare placerad i fjärrvärmecentralen. Även i en så kallad genomströmningsberedare sker varmvattenberedningen genom direktväxling. Genomströmningsberedare är vanliga i el-, ved-, pellets och oljepannor. I hus med liten varmvattenanvändning, till exempel fritidshus eller tillfälliga boenden, kan det finnas små genomströmningsberedare som sitter i direkt anslutning till tappstället.

Temperaturen på vattnet i en varmvattenberedare bör vara minst 60° för att undvika risk för tillväxt av legionellabakterier. För hög temperatur i varmvattenberedaren innebär onödigt stora värmeförluster.

 

Vad ska jag tänka på när jag köper en ny varmvattenberedare?

  • Storlek: Anpassa efter varmvattenbehovet! En varmvattenberedare som är för liten klarar inte att värma tillräckligt med vatten och en för stor varmvattenberedare medför höga värmeförluster Generellt brukar en varmvattenberedare på 200 liter räcka för en familj på fyra till fem personer.
  • Isolering: En varmvattenberedare ska vara välisolerad för att begränsa värmeförlusterna från beredaren.
  • Material: Vattenkvaliteten där du bor avgör materialvalet för beredaren. Varmvattenberedare finns i rostfritt stål, emaljerat stål och koppar.
  • Solvärme: Allt fler varmvattenberedare går att få förberedda för inkoppling till flera energikällor, exempelvis solvärme. Om du ska byta din varmvattenberedare är det ofta ett bra tillfälle att installera en solvärmeanläggning.