HSB BRF Gröndal

Bostadsrättsföreningen Gröndal i Nynäshamn har i två omgångar installerat solceller med en total effekt på 243 kW. 

Solpaneler i solnedgång

Om anläggningen 

Antal solceller: 683 paneler

Total effekt: 243 kW

Årlig produktion: 200 MWh 

Kostnad: 1,7 miljoner kr exkl. 10 % solcellsstöd

Föreningens ordförande berättar om installationen

HSB BRF Gröndal i Nynäshamn ligger i centrala Nynäshamn. I föreningens tre hus finns totalt 147 lägenheter. Föreningens hus stod färdiga 1967 och nu, drygt 50 år senare har de svagt lutande taken utrustats med solceller. 2019 satte man upp 441 solceller med en toppeffekt på 174 kW, 2022 satte man också upp 242 solceller på garagetaket och nu kommer toppeffekten uppgå till 243 kW.

Hur och av vem väcktes frågan i föreningen?

Vi började titta på att skaffa solceller 2019, men redan innan dess pågick en diskussion om solceller då vi var måna om att spara energi.

Jag som ordförande har varit drivande i detta och för mig har jag i första hand sett det som ett effektivt sätt att sänka våra kostnader. Jag såg framför mig att elen skulle bli mycket dyrare i och med att Sverige delades in i el-områden.

Vi hade ingen stämma som beslutade om solceller. Styrelsen tog beslutet eftersom det skulle vara lönsamt och föreningen hade pengar. Många medlemmar hade också frågat om solceller. En förutsättning var att vi måste byta taken vilket vi hade behövt ändå de närmaste åren.

Det har inte varit några medlemmar som opponerat sig. Jag har uppfattat det som att medlemmarna förstått att det är en bra affär. En bra och säker investering med mycket bra avkastning. Återbetalningstiden blir bara bättre med nuvarande elpriser.

Rent praktiskt, hur såg processen ut från första idén till de färdiga solcellerna? Hur lång tid tog det?

Redan tidigare hade vi installerat utrustning för att mäta medlemmarnas individuella elanvändning och infört IMD*. Jag tycker att det är en förutsättning för att alla medlemmarna ska kunna ta del av solelen på ett rättvist sätt.

Först kom en takfirma och inspekterade taken. De ansåg att våra tak behövde bytas om vi skulle sätta upp solceller. Därefter hade vi en energikonsult som fick uttala sig och tyckte att det skulle passa bra med solceller efter ett takbyte.

Vi gjorde förfrågningar för takbytet hos tre eller fyra leverantörer. Sedan tog vi in två offerter på solceller och valde ett företag som redan hade erfarenhet av att samarbeta med firman vi valt för takbytet. Vi gjorde tillsammans upp i kontraktet vem som skulle stå för monteringen av hållare och sådant för taket.

Vi bestämde tillsammans med solcellsinstallatören hur kablar skulle dras och utrustningens placering. Vi tyckte att det var viktigt att kabeldragningen gjordes på ett både praktiskt och snyggt sätt och därför ville inte ha kablarna på utsidan av huset. De drogs i våra gamla sopnedkast som inte längre används. Detta är en vanlig lösning.

Nu när allting är färdigt sköter det sig självt, man behöver inte bry sig så mycket. Det finns en app där vi kan se hur mycket vi producerar varje dag. Det vi överproducerar säljer vi och det har varit rätt lönsamt hittills. Det hela sköts automatiskt. Särskilt lönsamt blir det när elen är väldigt dyr eftersom vi får aktuellt elpris per kilowattimme minus två öre.

Eftersom gränsen för hur mycket man får sälja utan att vinsten blir momspliktig har höjts** sedan vi först installerade våra paneler har vi nu också satt upp solceller på garagetaket, de har inte kommit i användning än men när de är färdiga ska vi komma upp till 243 kW i toppeffekt.

* IMD står för individuell mätning och debitering. Med IMD köper föreningen in el men varje lägenhet har en egen elmätare och föreningen debiterar respektive lägenhetsägare enligt deras användning. Det finns även IMD för vatten och värme.

** Om föreningens försäljning av solel samt andra varor och tjänster överstiger en viss gräns blir försäljningen momspliktig. Fram till och med juni 2022 var gränsen 30 000 kronor men nu ligger gränsen på 80 000 kronor.

Är det något ni inte varit nöjda med eller som fungerat mindre bra?

Det var rätt krångligt att få pengarna från solcellsstödet. Och så känns det onödigt krångligt att sätta sig in i hur avtalet med elnätsägaren påverkats när vi skaffat solceller.

Hur komplicerad har ni upplevt processen på en skala mellan 1-10 där 1 är det lättaste?

Om jag måste säga en siffra så blir det väl tre. Vi har god teknisk kompetens i styrelsen och jag som ordförande t.ex. hade intresse för det och kände inte att det var särskilt krångligt att sätta sig in i frågan. Det enda som var lite bekymmersamt var kabeldragningen. Sen kan jag ju konstatera att jag som ordförande lagt rätt mycket tid, för det tar tid helt enkelt.

Hur stora blev kostnaderna i slutändan? Hur mycket sparar ni tack vare solcellerna?

1,7 miljoner kostade projektet och genom det dåvarande solcellsstödet fick vi 10 % tillbaka. Med nuvarande prisnivåer på elen räknar vi med att solcellerna är återbetalade på sju-åtta år.

Vi installerade lagom mycket solceller för att kunna täcka all vår förbrukning en solig dag. Eftersom gränsen för när det slutar vara skattefritt var mycket lägre när vi installerade hade det inte varit lönsamt att installera mer på den tiden.

Första året producerade vi 147 MWh vilket ungefär motsvarade våra förväntningar, i år ser det än så länge ut att bli något lägre. På vintern har det i stort sett inte varit någon produktion. Huvudsakligen produceras el från mars till oktober. Med solcellerna vi installerat på garagetaket hoppas vi på en produktion omkring 200 MWh per år.

Hur använder ni den egenproducerade elen?

Det vi sparar kommer användarna till godo så till vida att vi kan hålla elavgifterna nere. Eftersom vi har ett gemensamt elavtal så får alla medlemmar del av besparingarna när vi sänker våra totala kostnader.

Vilka andra tips vill ni ge till Brf:er som är intresserade av att skaffa solceller?

Om vi skulle installerat solceller idag skulle vi täcka taken vilket inte var så lönsamt 2020. Mitt råd är att bygga så mycket som det går. Tänk också på att leveranstiderna för ögonblicket är långa.

Har man inte så mycket intresse och teknisk kompetens men tycker att det vore en bra investering så tycker jag att man börjar med att be en takläggare inspektera taket och säga vilka förutsättningar som finns. Sedan ber man en elkonsult komma och besiktiga elcentralen och de förutsättningar som finns. Inför IMD om inte föreningen redan har det. Det tjänar alla medlemmar på, annars tycker jag det blir omöjligt att få en rättvis fördelning.

Jag vill också råda att för säkerhets skull kolla om det behövs bygglov, att låta leverantören sköta kontakten med elbolaget och att göra en slutbesiktning av elinstallationen.

Vill du läsa mer om solceller?

Hos Energimyndigheten finns tips och råd för er som funderar på solceller i er BRF.