Fjärrvärme

Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som tar lite plats i huset. För att det ska vara ekonomiskt gångbart att ansluta sig till fjärrvärme krävs det att huset ligger nära en fjärrvärmeledning och att huset har ett vattenburet värmesystem.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en vanlig uppvärmningsform, särskilt i flerbostadshus, och benämns ofta som enkel då uppvärmningen av huset inte ställer några större krav på arbetsinsats från fastighetsägaren.

Hur går det till att installera fjärrvärme?

När du använder fjärrvärme som värmekälla installeras en undercentral för fjärrvärme. Den är ofta inte större än ett badrumsskåp och kan hängas på väggen eller ställas på golvet. Mer om hur undercentralen fungerar kan du läsa i vårt faktablad Fjärrvarme – undercentral. Fjärrvärme luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten är mycket hög. Anslutningsavgiften kan variera mycket, kontakta därför ditt fjärrvärmeföretag för prisuppgift. För att ta reda på om det finns möjlighet att ansluta ditt hus till fjärrvärmenätet kontaktar du fjärrvärmebolaget som äger nätet i det området där du bor. Under kommuninfo kan du se vilket bolag som äger fjärrvärmenätet i din kommun.

Hur produceras fjärrvärme? Är det miljövänligt?

Värmen i fjärrvärmeverken kan produceras på många olika sätt. Ofta tas lokala resurser tillvara, som till exempel spillvärme från industrin och energi från avfallsförbränning. Även värmeproduktion från värmepumpar som använder värme från avlopp används. Många fjärrvärmebolag ersätter successivt sin användning av fossila bränslen med biobränslen. Det gör att fjärrvärmen är en resurssnål och miljövänlig värmekälla. Fjärrvärmeanläggningar har optimala förbränningsförhållanden och avancerade reningssystem. Det ger stora miljöfördelar jämfört med om varje fastighet skulle tillhandahålla sin egen värmeenergi med en värmepanna.