Ladda elbilar i BRF

Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar att installera laddplatser. Här kan ni läsa mer om hur ni fixar laddplatser till er förening.

En laddstation är en laddbox eller en laddstolpe, med ett eller flera uttag

En laddstolpe kostar cirka 20 000-50 000 kr och en laddbox cirka 12 000-20 000 kr

Normalladdning (3,7-11 kW) är vanligast och passar där bilen står parkerad under längre tid

Fem anledningar att fixa laddplats

Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda elbilen

I takt med att antalet elbilar ökar blir också behovet av laddplatser större. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats och som fastighetsägare blir det därför viktigt att kunna erbjuda laddplatser till de boende. Att ladda vid hemmet är säkert och bekvämt.

Ingen avancerad installation

Det som behövs är framdragning av el och installation av en laddbox. Arbetet utförs av en certifierad elinstallatör och är inte avancerat. Det är viktigt att kolla med sitt nätbolag att det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och/eller i området.

Statliga pengar kan betala halva kostnaden

Det går att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden hos Naturvårdsverket, läs mer om stödet här. Resterande kostnad kan tas ut genom höjd parkeringsavgift och därmed blir investeringen ingen merkostnad för föreningen.

Flera föreningar har laddplatser

Allt fler bostadsrättsföreningar fixar laddplatser. Ta gärna kontakt med föreningar som redan installerat laddplatser och kan dela med sig av sina erfarenheter. Intresset är stort från boenden och många föreningar planerar en utbyggnad av fler laddplatser. Bland våra goda exempel kan ni läs mer om föreningar som har installerat laddplatser.

Ökar försäljningspriset på lägenheterna

En förening med laddplatser är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare. Flera fastighetsmäklare bekräftar att det ger ökat intresse vid försäljning.

Steg för steg guide

Funderar er förening på att fixa laddplatser? Nedan beskrivs steg för steg vad er bostadsrättsförening bör tänka på vid inköp och installation av laddplatser med normalladdning. Normalladdning är den vanligaste typen av laddning som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Behöver du en utskriftsvänlig version kan du ladda ner vår steg för steg guide.

Vi har även tagit fram flera mallar som stöd för er förening när ni ska installera laddplatser, samtliga av dessa hittar ni på sidan Faktablad och broschyrer.

Steg 1 - Undersök intresse och förutsättningar

Börja med att kartlägga intresset bland de boende. Använda gärna exemplet Intresseundersökning i din BRF. Ta gärna kontakt med andra bostadsrättsföreningar eller förvaltare för att få tips. Kontrollera vem som äger marken (eller till exempel garaget) där ni vill ha laddplatser. Om er bostadsrättsförening inte äger marken måste ni komma överens med markägaren om vem som ska äga laddstationen.

Kontakta leverantörer

Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösningar för normalladdning, inklusive drift, underhåll och kringutrustning. Kontrollera att leverantörerna är godkända för F-skatt hos Skatteverket, registrerade hos Elsäkerhetsverket och har referenser till tidigare uppdrag. Tips på vad ni kan fråga om finns i Offertsvarsmallen.

Utvecklingen av tjänster går snabbt, vissa leverantörer erbjuder service och support, andra erbjuder betallösningar som även fungerar på publika laddplatser. Idag finns även modeller där leverantören betalar för hela installationen av boxarna samt kabeldragning som sedan hyrs ut till dom boende med behov för laddning. 

Leverantören säkerställer att det finns utrymme för en laddplats på den befintliga säkringsstorleken. Om det inte gör det behöver ni höja er säkring eller köpa en utrustning med lastbalansering som ser till att laddning sker när elanvändningen i fastigheten är låg. Leverantören säkerställer också att ledningen tål en ökad belastning i form av ett större strömuttag under en längre tid. Ur säkerhetssynpunkt är det inte rekommenderat att ladda ett fordon i ett vanligt eluttag eller använda förlängningssladdar.

Prata med styrelsen

Ta upp frågan i styrelsen med preliminärt förslag för antal användare, placering och kostnader.

Investeringen kan fördelas mellan föreningen och användarna på olika sätt:

 • Föreningen står för totala kostnaden för laddstation och installation. Föreningens kostnad tas ut genom en höjd parkeringsavgift.
 • Användarna betalar för totala kostnaden för laddstation och installation.
 • Föreningen köper eller hyr en komplett laddstation med service. Användarna tecknar laddabonnemang direkt med en leverantör av laddstation för att ladda. 

Kostnaden för laddningen kan fördelas på olika sätt:

 • Föreningen tar betalt för den faktiska elanvändningen i kWh eller lägger på en schablonkostnad för elen på parkeringsavgiften. EU har beslutat att kostnaden för laddning ska vara rimlig. Det innebär att avgiftspåslaget för en laddplats inte får vara orimligt hög.
 • Elbilsägaren tecknar ett eget elnätsabonnemang och elavtal och betalar då elkostnaden direkt till elleverantören. Då behövs en laddstolpe/ laddbox per elbilsplats.
 • Om föreningen köper eller hyr en komplett laddlösning, faktureras användarna via ett laddabonnemang.

Observera!

Från januari 2020 behöver el, vatten och gas som inte ingår i avgiften och istället debiteras efter förbrukning beläggas med moms. Detta innefattar även föreningar som fixar laddplatser och debiterar de boende för den faktiska el som använts vid en laddplats. Föreningen kan behöva momsregistreras. Om det totala värdet som debiteras för hyror och el i en förening understiger 30 000 kr under ett år kan föreningen dock bli momsbefriade för sin debitering av el. Generellt överstiger en bostadsrättsförening denna gräns. Läs mer hos Fastighetsägarna eller kontakta Skatteverket för att få mer information om hur detta påverkar er. Observera att omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr per år den 1 juli 2022.

Steg 2 - Välj typ av laddutrustning

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det ta olika lång tid att ladda en elbil. En hög effekt innebär en kortare laddtid (snabbladdning) och en låg effekt innebär en längre laddtid för samma energimängd (normalladdning). Högre laddningseffekter innebär även större belastning och krav på den elektriska infrastrukturen. Normalladdning (3,7 kW ≤ 11 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet.

Att ladda bilen

Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar, beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver stå 8-25 timmar för att ladda fullt. En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

Välj typ av laddpunkt

En laddstation är en plats med en eller flera laddpunkter (uttag där det laddbara fordonet laddas) där el kan överföras till ett eller flera fordon. Laddpunkterna kan sitta på en laddbox som sitter fastmonterad på en vägg eller på en stolpe intill till en parkering. Enklast och billigast är oftast en laddbox på väggen i ett garage. För laddstolpar utomhus krävs en nedgrävd kabel vilket innebär mer arbete och högre kostnader. Laddutrustning finns med fast kabel eller med eluttag där bilägaren kopplar in sin egen kabel. Motorvärmare är relativt enkla att ersätta med ladduttag. Välj utrustning som är CE-märkt. Uttag av typ 2 förekommer i europeiska bilar men är nu standard i alla nya elbilsmodeller. Typ 1 förekommer i huvudsak i asiatiska elbilar. En laddstation för normalladdning har säkerhetsnivå Mode 3 som är standarden inom EU.

Kommunikation och säkerhet

Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning men också för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen. Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt. Laddpunkter kan kopplas ihop med styrutrustning med en belastningsvakt för att motverka effekttoppar. Belastningsvakten kontrollerar att rätt mängd ström fördelas mellan fordon och fastighet.

För att endast behöriga ska få tillgång till att ladda kan olika identifikationslösningar användas, t.ex. app, nyckel eller RFID-bricka.

Vad kommer det att kosta?

Priset på en laddbox i ett garage, inklusive installation, är cirka 12 000-20 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr. Jämför offerter och titta på vad som ingår i priset, till exempel montering, garanti och service. Fundera på om ni behöver eventuell kringutrustning så som påkörningsskydd, skyltning, belysning och tillgänglighetsanpassning.

Det finns även företag som leasar eller hyr ut laddutrustning, då tar företaget investeringskostnaden och säljer sedan laddtjänst och el direkt till brukarna. Då tecknas oftast ett avtal med BRF:en/samfälligheten om ensamrätt för företaget under ett visst antal år.

Steg 3 - Utvärdera offerter

Jämför inkomna offerter och välj leverantör. Använd gärna Offertsvarsmallen som hjälp vid utvärderingen.

Steg 4 - Beställ laddutrustning och arbete

Teckna avtal med den leverantör som passar er bäst.

Steg 5 - Följ leverantörens arbete

När ni har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja. Beställ anslutning för laddstationen i samråd med leverantören. Det är oftast elnätsbolaget som sköter grävning och dragning av elledningar fram till laddplatsen. Ledningsdragning och elleverans av starkström ska utföras av fackman.

Välj abonnemang

Utgå från befintligt elabonnemang eller teckna ett separat elabonnemang för laddstationen hos elnätsbolaget. Använd i första hand er befintliga elcentral om kapacitet finns. Välj gärna ett elhandelsavtal med ursprungsmärkt förnybar el så blir koldioxidutsläppen för eldrift nära noll gram per kilometer.

Installation och underhåll

När ledningarna är dragna, elen är på plats och laddstationen har levererats påbörjar leverantören installationen. Därefter utförs driftssättning och slutbesiktning av leverantören. Genom att se över driftstatus och underhålla laddstationen ökar ni livslängden och minskar kostnaderna för framtida reparationer. Gör eventuellt en plan för underhåll och service i samarbete med leverantören.

Berätta för alla boende

Informera alla boende om att laddstationen är klar och hur den används. Följ gärna upp hur laddstationen används och dela med er av era erfarenheter till andra bostadsrättsföreningar.

Steg 6 - Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket

Från Naturvårdsverket kan ni söka investeringsstöd för laddstationer. Ansökan görs elektroniskt via Naturvårdsverkets hemsida. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. För att kunna söka stödet måste laddpunkten vara av typ 2 samt vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Stödet kan sökas både före och efter installationen är klar, dock inte senare än sex månader efter slutförd installation. Ansökan måste lämnas in av behörig firmatecknare som loggar in med BankID till ansökningsformuläret.

För boende i flerbostadshus

Bor du i lägenhet men sitter inte i styrelsen? Här kan du läsa mer om hur du kan påverka i din BRF.

Bor du i en samfällighet?

Här kan du läsa mer om vad som gäller för en samfällighet.

Vanliga frågor och svar

Vi får mycket frågor om laddplatser för flerbostadshus. Här har vi samlat de vanligaste.

Vad kostar en laddstation?

En laddstation är en laddbox eller en laddstolpe och kan ha ett eller flera uttag. En laddstolpe kostar cirka 20 000-50 000 kr och en laddbox cirka 12 000-25 000 kr för utrustning och installation.

Hur många laddplatser ska vi installera?

Förbered er för fler laddplatser än det antal som ni behöver för tillfället! När första installationerna är på plats, brukar intresset öka. Därför är vår rekommendation att sätta upp så många laddplatser som befintliga säkringar och kablar tillåter.

Ska vi välja fast kabel eller inte till laddplatsen?

En fast kabel kan vara bekvämt för en enskild bilägare, men om laddplatsen ska användas för olika bilmodeller, är det bättre om respektive bilägare använder sin egen kabel. Fasta kablar är dessutom mer utsatta för slitage och för skadegörelse om de är monterad på allmän plats.

Vad är skillnaden på Typ 1- och Typ 2-uttag? Vilken typ ska vi välja?

 • Typ 1: Äldre modeller av asiatiska bilar har Typ 1-uttag. Dessa kan enbart laddas med 1-fasladdning. Det finns kablar med Typ 2-uttag i ena ändan och Typ 1-uttag i andra som kan användas vid laddplatser med Typ 2-uttag (detta går inte om laddplatsen är utrustad med en fast Typ 2-kabel).
 • Typ 2: Alla nya bilmodeller lanserade från år 2015 ska vara utrustade med Typ 2-uttag enligt EU-standard. Alla publika laddplatser ska från och med 2017 ha Typ 2-uttag enligt EU-direktiv. Typ 2-uttag är ett krav för att få statligt stöd för laddplatser.

Hur lång livslängd har en laddstation?

Naturvårdsverket och Energimyndigheten räknar med en ekonomisk livslängd på 15 år. Vissa leverantörer säger dock att den tekniska livslängden snarare är cirka 10 år.

Hur kan föreningen ta betalt för elen som används vid laddplatserna?

Bostadsrättsföreningar kan mäta och debitera användare för den el som används vid respektive laddplats, vilket kan innebära att föreningen behöver momsregistreras. Det går också att ta ut en schablonkostnad för elen om föreningen föredrar det. Ett annat alternativ är att låta leverantören av laddutrustning mäta och debitera varje användare separat.

Behöver föreningen betala moms vid debitering av el?

Från januari 2020 behöver el, vatten och gas som inte ingår i avgiften utan istället debiteras efter beläggas med moms. Det innebär att föreningen kan behöva momsregistreras för att kunna debitera de boende för den el som använts vid en laddplats. En bostadsrättsförening kan dock bli befriad från att betala moms på försäljning av exempelvis el, vatten och värme, om föreningens årsomsättning inte överstiger 80 000 kronor per år. När föreningen räknar ut årsomsättningen ska även intäkter i form av årsavgifter och hyror vara med i beräkningen Kontakta Skatteverket för att få mer information om hur detta påverkar er förening.

Vad är en rimlig avgift för en p-plats med laddbox/laddstolpe inklusive el?

För en genomsnittlig elbil beräknas elkostnaden till cirka 400 kr per månad. Därtill kan kostnad för investering och rimlig avskrivningstid läggas till.

Ett exempel på fast månadskostnad för en p-plats med laddning: Stockholm Parkering AB som är Stockholms stads helägda parkeringsbolag, tar ut en extra avgift om 625 kr plus moms. I priset ingår laddning och el.

Vad kostar det att säkra upp fastigheten och skaffa ett större el-abonnemang om det behövs för att installera laddplatser?

Priserna kan varierna mellan nätbolagen. Exemplen nedan visar Ellevios priser för olika storlekar på säkringar och avstånd från elnätets anslutningspunkt till tomtgräns:

25 A     30 500 kr (+ 262 kr/m över 200 m)

63 A     50 500 kr (+ 262 kr/m över 200 m)

125 A    75 500 kr (+ 262 kr/m över 200 m)

160 A    105 500 kr (+ 262 kr/m över 200 m)

Källa: www.ellevio.se, 2022-01-31.

Vad är laststyrning?

Laststyrning eller lastbalansering används för att en fastighets säkringar och elledningar ska klara av effektuttaget vid laddning. Genom att känna av fastighetens totala effektuttag kan elen fördelas på ett smart och effektivt sätt. Om effektuttaget i fastigheten är stort, exempelvis då många boende kommer hem från sin arbetsdag och sätter igång sina hushållsapparater samtidigt, minskas elen till laddning. Om ni installerar många laddstationer kan laststyrning vara ett alternativ till att säkra upp er fastighet.

Behövs markägarens tillstånd för att installera laddstolpar och gräva kabel om bostadsrättsföreningen innehar fastigheten med tomträtt?

Tomträttshavare bör kunna dra fram elledningar utan tillstånd av markägaren, särskilt om det redan finns ledningar för motorvärmare. För att vara på den säkra sidan bör ni kontrollera vad som står i tomträttsavtalet. Ofta går det även bra att kontakta exploateringskontoret i er kommun, som kan ge information om vad som står i tomträttsavtal.

Hur möjliggör vi säker laddning ur brandsäkerhetssynpunkt?

De flesta bränder där elbilar varit involverade har berott på felaktig laddning. Därför är det viktigaste att laddningen görs med rätt utrustning, det vill säga i laddbox eller laddstolpe. En laddutrustning måste klara hög belastning under lång tid, vilket vanliga vägg- och motorvärmaruttag inte gör. Se våra tips för säker laddning:

 • välj utrustning som är CE-märkt,
 • välj utrustning som har säkerhetsnivå Mode 3 (standard inom EU),
 • allt elarbete ska utföras av en auktoriserad elinstallatör, kontrollera att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket,
 • välj en totalentreprenad så att samma leverantör ansvarar för utrustning, montering, ledningsdragning och installation
 • använd inte förlängningssladd eller grenuttag vid laddning.

Kan motorvärmaruttag användas för att ladda elbil/laddhybrid?

Motorvärmaruttag är inte lämpat för normalladdning annat än kortare tid och under uppsikt. Komponenter och kablar är inte gjorda för flera timmars laddning och den värmealstring som kan uppstå. Den jordade kabeln, med så kallad schucko-kontakt, som ofta medföljer elbilen ska endast ses som en reservlösning av elsäkerhetsskäl. Laddning med schucko-kontakt kan på sikt leda till överbelastning med exempelvis varmgång i eluttag, i kopplingspunkter och i elcentralen med risk för brand. Det kan också finnas en risk att fastighetens jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar. Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag vid laddning.

Vad gäller juridiskt, kan en boende i en bostadsrättsförening kräva att få sätta upp en laddplats?

Nej, bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare äger beslutet. En enskild medlem eller boende kan inte kräva att få sätta upp laddplatser utan fastighetsägarens eller styrelsens tillåtelse. Se även vad som står i föreningens stadgar.