Ta in och utvärdera offerter

I en fastighet behöver större åtgärder göras vartefter. Det kan röra sig om underhållsarbete, åtgärder för energieffektivisering eller investering i ny teknik. Det är viktigt att ta sig tid att göra en ordentlig upphandling av arbetet som ska utföras. Det rekommenderas att ta in flera offerter och utvärdera dessa. Om det inte finns särskild kompetens för det inom styrelsen kan det vara bra att ta hjälp av en expert, både för att ta fram ett beslutsunderlag, förfrågningsunderlag och för att utvärdera anbuden.

Inför en upphandling kan det även vara bra att undersöka om ni behöver bygglov.

Steg 1 – Skriv förfrågningsunderlag

När ni skriver ett förfrågningsunderlag är det viktigt att vara noggrann. Ju bättre förfrågningsunderlaget är desto bättre svar får ni. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en expert.

EEF har tagit fram en vägledning, Hur ni formulerar och följer upp energikrav i er BRF. Där finns tips på hur ni på ett enkelt och tydligt sätt kan formulera och följa upp energikraven för några av de viktigaste åtgärderna. Det kan vara åtgärder som fönsterbyte, tilläggsisolering av vind och injustering av värmesystemet.

I Offertssvarsmall för laddstationer finns exempel på hur anbudsförfrågan och offertsvarsmall för laddstationer kan se ut. På Solelportalen hittar ni tips, råd och exempel på mallar för inköp och val av leverantör vid installation av solceller.

Steg 2 – Ta in anbud

När det är dags att ta in offerter rekommenderar vi att ni skickar frågan till minst tre leverantörer. Ni kan ta hjälp av branschföreningar för att hitta företag att kontakta. Be gärna företagen om referensprojekt. Till exempel kan ni be ett solcellsföretag om kontaktuppgifter till en annan bostadsrättsförening de hjälpt.

Kontrollera att företagen är:

  • Godkända för F-skatt på Skatteverkets hemsida
  • Registrerade hos Elsäkerhetsverket om elarbete ingår i uppdraget
  • Försäkrade och har aktuella behörigheter
  • Skuldfria och utan betalningsanmärkningar
  • Ekonomiskt stabila
  • Anslutna till en branschförening

För installation av solceller, värmepumpar och biobränslepannor finns en frivillig EU-gemensam certifiering hos Incert. Med denna certifiering kan ni känna er trygga med att installatören har en tredjepartsvaliderad kunskap. Hitta certifierade företag på Incerts hemsida.

Steg 3 – Utvärdera anbud och skriv avtal

Utvärdera de offerter ni fått in. Glöm inte att skriva ett avtal med det företag ni väljer. Det ska tydligt framgå vad som ingår i priset och om priset är fast, ungefärligt eller löpande. Betala ingenting i förväg.

Det kan också behöva genomföras en för- och slutbesiktning av arbetet. Ta in en oberoende besiktningsman för detta.

Ta hjälp av Kvarteret Klimatspararna

Kvarteret klimatspararna är en kostnadsfri upphandlingsplattform utvecklat av bland annat Fastighetsägarna och organisationen Energieffektiviseringsföretagen. Genom att samordna gemensamma upphandlingar kan fastighetsägare i samma område spara tid, pengar samt säkerställa kvalitén. 

Var kan vi hitta mer information?

BeBostad

Bebostads hemsida (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus) kan ni hitta energikrav att ställa vid upphandling av exempelvis tilläggsisolering, ventilation, uppvärmning, styr, regler och övervakning. 

Hallå konsument

Hos Hallå konsument finns flera tips på vad man ska tänka på när man anlitar en hantverkare. Även om denna sida främst riktar sig till privatpersoner finns en del som kan vara matnyttigt att läsa även för en styrelse i en bostadsrättsförening. 

Energieffektiviseringsföretagen

Energieffektiviseringsföretagen, EEF, samlar leverantörer av energitjänster som till exempel installatörer, konsulter och tillverkare som erbjuder energieffektivisering till BRFer. 

Hur energismart är din BRF?

Visste ni att energi- och klimatrådgivarna hjälper BRFer med opartisk och kostnadsfri energirådgivning. Och om ni önskar, så kan vi komma till er på besök.