Hitta och välja företag

Här har vi sammanställt tips på hur du kan hitta företag och vad du ska tänka på innan du anlitar någon.

Hitta företag via branschorganisationer

Vill du anlita en hantverkare kan du hitta företag genom de olika branschorganisationerna. Flera branschorganisationer har listor över sina anslutna företag. Exempel på användbara branschföreningar är:

 • Svenska Kyl- och värmepumpföreningen – tillverkare, importörer och återförsäljare av värmepumpar. Har du bestämt dig för att köpa en värmepump och det är dags att ta in offerter kan du titta på SKVPs checklista för offerter.
 • Pelletsförbundet – tillverkare, installatörer och bränsleproducenter för system som använder pellets.
 • Svensk solenergi – tillverkare, installatörer och återförsäljare av solceller och solfångare.
 • Energieffektiviseringsföretagen – samlar entreprenörer, installatörer, konsulter och tillverkare som erbjuder energieffektivisering till fastigheter och industrier.
 • Glasbranschföreningen – samlar glasmästerier som utöver vanliga fönster även hanterar energi- och isolerglas.
 • Installatörsföretagen – samlar företag som jobbar med installation, optimering och kontrollering av värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.
 • Svensk Ventilation – företräder tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter inom ventilation.
 • Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare – en branschorganisation för företag som rengör ventilationskanaler, via dessa kan du hitta företag som kan hjälpa dig med ventilationen.
 • Byggnadsvårdsföretagen – är en branschorganisation för specialister inom byggnadsvård.
 • Isolerarna – en branschorganisation för hanteverkare inom tilläggsisolering som använder lösull.

För ventilationsåtgärder kan du även ta hjälp av din lokala sotare. Hos Storstockholms brandförsvar kan du läsa mer om vem som sotar i ditt område.

En del av arbetet kanske du väljer att göra själv, men tänk på att vissa el- och VVS-arbeten inte är tillåtet att göra själv, även om du är händig. Hos Elsäkerhetsverket kan du se efter om du får göra arbetet.

Tips för dig som vill göra isoleringsåtgärder

Det är bra att anlita en hantverkare som är van att arbeta med ett visst material och som kan materialets egenskaper och hur materialet beter sig i konstruktionen. Tips från vänner och bekanta kan också vara mycket värdefullt.

Det finns inga certifierade hantverkare för tilläggsisolering, men ett tips är att kolla med branschorganisationen Isolerarna. Där kan du till exempel hitta företag som är behöriga för lösullsinstallationer, läs mer här.

 

Ta in och jämför offerter

Ta in offerter från minst tre leverantörer. Skriv ett så tydligt underlag du kan för att få så korrekta offerter som möjligt. Nedan listas tips på vad som är bra att veta om ditt hus, innan du kontaktar en hantverkare.

 • Husets energibehov
 • Ålder på huset
 • Hur husets ventilation fungerar
 • En grov uppfattning över vad du vill ha gjort
 • Ska huset isoleras är det bra att även känna till husets konstruktion och skick
  • Vilket material huset är byggt av
  • Vilka köldbryggor som finns i konstruktionen
  • Hur lufttätt huset är (upplevs det tätt eller är det dragit på vissa ställen)
  • Om det finns fuktskador, nya eller gamla som inte åtgärdats, som du vill passa på att åtgärda i samband med tilläggsisoleringen.

Jämför dina offerter. Förutom pris kan du jämföra garantier, vad som ingår i arbetet, vilka material som kommer användas eller produkter som kommer installeras. Du kan även jämföra leveranstider och leveransvillkor. En del företag hjälper till med administrativa frågor kring arbetet, så som bygglovsansökan.

Du kan också jämföra hur seriösa företagen är genom att begära in referenser från företagen från tidigare jobb och ta reda på om företaget har F-skatt behörighet. Du även kontrollera om företaget har skulder, via Kronofogden eller Skatteverket.

För att få genomföra elarbeten krävs att företaget har behörighet för elarbeten, vilken du kan ta reda på hos Elsäkerhetsverket.

Upprätta alltid ett skriftligt avtal och betala inte arbetet i förväg.

För värmesystem

I vår Checklista för offert får du hjälp med vad som kan ingå i ett anbud när du vill byta ditt värmesystem.

För solceller

Hos Energimyndigheten får du hjälp med vad du ska tänka på när du jämför solcellsofferter. Här finns även mallar du kan använda dig av.

 

Ta hjälp av Hallå konsuments mallar

Hos Hallå Konsument finns mallar på både anbud och avtal du kan använda dig av samt information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument när du beställer en tjänst. Läs igenom dessa innan du skriver avtal med företaget.

Ta hjälp av energimärkningen när du jämför olika produkter. På Energimyndighetens hemsida hittar du alla produkter som har energimärkning.

 

Certifierade installatörer

För installation av förnybar energi finns det en frivillig och EU-gemensam certifiering. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, men det kan ge en trygghet eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap. Du kan hitta certifierade installatörer för värmepumpar, solvärmesystem, solcellssystem och pannor som drivs med biomassa via Incerts hemsida. Vill du läsa mer om certifieringen kan du göra det på Energimyndighetens hemsida.