Fixa bilpool

Visste du att en vanlig svensk bil står parkerad 95 procent av tiden? I bostadsrättsföreningen finns en vana att dela: hus, trappuppgångar, gård, kanske tvättstuga och garage. Det finns många fördelar med att även dela bil med sina grannar.

Många fördelar

 • Att ha tillgång till en bil nära hemmet gör det lätt att använda den.
 • En bilpoolsbil kan ersätta fem privata bilar och därmed även fem parkeringsplatser. Om flera i samma hus delar bil minskar behovet av antalet parkeringsplatser i föreningen.
 • Fördelningen av föreningens parkeringsplatser blir mer rättvis när fler kan dra nytta av dem.
 • Föreningen blir mer attraktiv för de som inte vill eller kan ha en egen bil.

Så funkar en bilpool

En bilpool är en form av bildelning där flera personer tillsammans har en eller flera bilar. Det krävs i regel 8 – 30 hushåll per bil för att driva en bilpool. Bilpoolen kan fungera på två olika sätt. Det kan vara ett företag som driver en bilpool och säljer tjänsten. En förening, till exempel en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening, kan också driva en egen bilpool där ett antal personer delar på flera bilar.

Upplåt parkeringsplats till en bilpool

Bilpoolsföretaget erbjuder bilpoolstjänsten till medlemmar i bilpoolen och tar hand om allt annat utom att tanka. Som medlem i bilpoolen betalar du en fast avgift för att ha tillgång till poolens bilar och en rörlig avgift när du använder bilen, men det kan skilja sig mellan företag och medlemskap.
Om en bostadsrättsförening hyr ut en parkeringsplats till en kommersiell bilpool får alla som är medlemmar i bilpoolen använda bilen som står där. De boende i föreningen kan bli medlemmar i bilpoolen och har förmånen att bilen finns nära hemmet. Det går även att begränsa bilpoolen så att bara bostadsrättsföreningens medlemmar får använda den, men det är ett dyrare alternativ.

Vad krävs av parkeringsplatsen?

Det här tittar bilpoolsföretagen på när de avgör om det är intressant att ställa ut en bilpoolsbil på en parkeringsplats:

 • Platsen ska vara lätt att hitta och trygg att ta sig till och från. Om det rör sig om flera platser ska de ligga bredvid varandra.
 • Det ska gärna finnas en mix av företag och privatpersoner i området. Då blir bilarna nyttjade som mest både på dagtid, helger och kvällar.
 • Platsen ska ha tillgång till laddning, och laddpunkten ska ha en effekt på minst 11 kW
 • Att det finns cykelställ – många cyklar till poolen.
 • Mobiltäckning med alla operatörer för att kunden måste kunna få kontakt med bilen.
 • Om bilen står i ett garage ska det gärna vara längre öppettider, till exempel 05–24 så att inte öppettiderna begränsar uthyrningen av bilar.
 • Att det finns digital inpassering eller kodlås till garaget – då kan kunden få koden via sms innan bokningen startar. Är det bom ska avläsningen av registreringsnummer gärna ske automatiskt så slipper man hantera inpasseringskort.

Starta egen bilpool

Föreningen kan själva köpa in eller leasa en eller flera bilar. När en bostadsrättsförening driver en egen bilpool delar medlemmarna på de fasta kostnaderna och vissa arbetsuppgifter kopplade till bilarna, som biltvätt, byte av däck och annan service. Föreningen bör även ha och administrera ett gemensamt boknings- och betalningssystem.

Regler om p-platser

På den mark föreningen äger bestämmer ni själva om det ska vara tillåtet att parkera och vem som ska få parkera där. På gatumark, all annan mark, finns det enligt lag inte möjlighet att få p-platser öronmärkta för bilpoolsbil.

Parkeringspolicy

Om föreningen vill skaffa bilpool kan det vara bra att ta fram en parkeringspolicy eller uppdatera den befintliga parkeringspolicyn så att den tar hänsyn till en bilpool. I en parkeringspolicy tar ni upp köregler, prissättning etc och där kan ni skriva in att parkeringsplatser till bilpooler ska vara prioriterade för att ge fler boende tillgång till bil.

Exempel på en formulering i en parkeringspolicy: ”Syftet med föreningens parkeringsplatser är att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att parkera sitt fordon på plats i närheten av fastigheten. Om fler personer i föreningen delar på en bil går dessa före i kön förutsatt att alla medlemmar har möjlighet att dela bilen.”

Illusterad laddstolpe på fotografi av parkering

Låter det intressant?

Börja med att se över intresset i bostadsrättsföreningen. Skicka ut en enkät i brevlådorna och ställ frågan, exempelvis genom att använda vår mall som du hittar på knappen. Bor du i en liten förening eller om det inte finns tillräckligt många som är intresserade av bilpool kan ni fundera på att gå ihop med andra närliggande föreningar. Ta också upp frågan med styrelsen. Kanske behöver föreningen även ta upp den på en stämma.

Goda exempel

Här nedan kan du läsa mer om föreningar som redan har skaffat bilpool. Läs mer om hur deras bilpooler fungerar och hur det tagits emot i deras föreningar.