Minska energianvändningen

Vet du vad energin används till på ditt företag och hur stora energikostnaderna är?

Minska er energianvändning

Genom att minska er energianvändning kan ni sänka era kostnader för köpt energi. Lägre energikostnader ger ökad konkurrenskraft och bidrar till stabilitet när energipriserna skiftar. Många gånger blir arbetsmiljön också bättre när energieffektiviserande åtgärder genomförs.

Kostnadsfri hjälp att spara energi och pengar

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen erbjuder små- och medelstora företag kostnadsfri, opartisk och individuell rådgivning kring energianvändning. I de flesta kommuner erbjuds ett rådgivningsbesök där en översyn av företagets energianvändning görs. Vid besöket pekas de stora energitjuvarna ut och smarta åtgärder som sparar pengar och energi föreslås.

Vill ditt företag fixa laddplats?

I vår Steg för Steg-guide kan ni läsa mer om hur ni går till väga. 

Spara energi i din restaurang

I april 2022 hölls ett webbinarium om att spara energi i restaruranger. Det handlar om hur du som restaurangägare kan spara energi i din verksamhet.

 

Goda exempel från Stockholmsregionen

I ett projekt riktat till små och medelstora företag under 2018-2020 identifierade rådgivare att deltagarna kunde spara i genomsnitt 20 procent av sin energianvändning. Det motsvarade cirka 30 procent av företagens energikostnader.

I genomsnitt sparade företagen 22 000 kr per år, vilket motsvarar en försäljningsökning på 440 000 kr (räknat med fem procents vinstmarginal).

Nedan redovisas ett antal exempel på åtgärder som identifierades i projektet:

Justering av drifttider för belysning i verkstad

En verkstad kan spara kan spara 8 procent av energianvändningen genom att släcka onödig belysning.

Åtgärden sparar 4 000 kWh per år och kostar inget att genomföra.

Inställningar i värmesystemet hos museiförening

En museiförening har fått en värmepump av sin hyresvärd och med hjälp av den halverat sina kostnader. Genom att anpassa värmen till öppettiderna kan de minska energianvändningen med ytterligare 15 procent.

Åtgärden (anpassning till öppettiderna) sparar 3 000 kWh per år och kostar inget att genomföra.

Installation av ny belysning i butik

En liten butik kan minska energianvändningen med 40 procent genom att installera ny belysning.

Åtgärden sparar 2 400 kWh per år och har fem till tio års återbetalningstid.

Transporter

En affär använder 48 000 kWh diesel i sina två bilar. Genom andra alternativ, bland annat elbilar, kan de spara 40 000 kWh om året och sänka drivmedelskostnaden med 80 procent.

Byte av avtal

Många företag har dyra avtal för exempelvis elhandel. Genom att se över sitt elavtal och hitta ett annat som passar verksamheten bättre kan företaget spara upp till 60 öre/kWh. Åtgärden kostar ingenting att genomföra.

Nedsäkring

En kulturförening har en överdimensionerad huvudsäkring för el i fastigheten. Genom att säkra ner kan föreningen spara 10 000 kr per år, åtgärden har 1-2 månaders återbetalningstid.

Uppgradering av värmesystem

Ett företag med egen fastighet använder cirka 120 000 kWh per år. Genom att uppgradera värmesystemet, från direktverkande el till luftluftvärmepumpar, kan deras kostnad för el halveras.

Åtgärden sparar 60 000 kWh och har 1-3 års återbetalningstid.

Idrottsförening med tennishall

En tennisklubb använder cirka 375 000 kWh i sin hall. Genom flera energieffektiviserande åtgärder kan spelljus och inomhusmiljö förbättras samtidigt som energianvändningen kan minska med cirka 40 procent. De stora åtgärderna är att uppgradera värmesystemet, från direktverkande el till luftluftvärmepumpar, och att byta lysrörsbelysning mot LED.

Åtgärderna sparar 135 000 kWh och har fem års återbetalningstid. Föreningen kan också söka stöd för åtgärderna och få 500 000 kr i bidrag från Naturskyddsföreningens energifond.

Vill du veta mer?

På Energimyndighetens hemsida hittar du en guide för energieffektiva företag.