Energideklaration

Energideklarationen innehåller information om byggnadens energianvändning. Här kan du läsa mer om olika energiklasser.

Husets energiklass berättar hur hög energianvändningen är
Energiklass C motsvarar kraven som ställs på ett nybyggt hus
Energideklarationen är giltig i 10 år

Energideklaration

Energideklarationen innehåller information om byggnadens energianvändning. När du ska köpa eller hyra en bostad har du rätt att få se husets energideklaration. Deklarationen kan bland annat vara till hjälp för att jämföra olika hus med varandra.

Sedan januari 2014 innehåller energideklarationer energiklasser. Energiklass A står för en låg energianvändning och energiklass G för en hög användning. Energiklass C motsvarar de krav som ställs på ett nybyggt hus.

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att energideklarationen görs. Boverket är tillsynsmyndighet och utformar regler om energideklarationer. Boverket ansvarar även för det register där alla energideklarationer finns samlade. Energideklarationen görs av en oberoende energiexpert och är giltig i 10 år. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om energideklarationer, söka i registret efter energideklarationer samt hitta certifierade energiexperter som kan göra energideklarationer.

Behöver du personlig rådgivning?

Om du behöver hjälp med att förstå husets energianvändning kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. Rådgivaren kan även berätta om ditt hus drar mycket energi jämfört med liknande hus.