Elanvändning i gemensamma utrymmen

El som används i föreningens gemensamma utrymmen kallas fastighetsel. Den går till exempelvis hissar, tvättstugor, belysning, pumpar i värmesystemet och ventilationsfläktar. Genom att styra fastighetens gemensam apparatur och utrustning så att de enbart används när de behövs, kan mycket el sparas. För ytterligare besparingar bör fastighetens olika system injusteras kontinuerligt och gammal apparatur och utrustning bytas ut mot energieffektivare alternativ.

Gå igenom fastigheten

Med jämna mellanrum är det bra att gå igenom fastigheten för att se att allt fungerar som det ska

Gå igenom de gemensamma utrymmena vid olika tidpunkter

I företag görs ofta rundvandringar utanför arbetstid. När ni kommer till de olika utrymmena, fundera på vad som drar energi där.

Se över belysningen och spara energi

Ofta kan ni spara energi genom att se över belysningen i era allmänna utrymmen. Belysningen ska ge tillräckligt ljus och skapa trygghet för dem som vistas i utrymmet samtidigt som den bör vara energieffektiv. Gå gärna igenom er fastighet både dag- och kvällstid och kontrollera:

 • Finns det belysning som står på i onödan?
 • Är utebelysningen tänd även dagtid?
 • Är belysningsarmaturer rengjorda?

Är det många lampor som lyser även när det inte behövs kan det vara en god idé att fundera på att installera automatisk styrning. Ett annat sätt är att hjälpa de boende att komma ihåg att släcka, exempelvis genom att sätta upp en tydlig skylt på dörren ut från ett rum.

Byta elavtal

Funderar ni på att byta elavtal? Välj gärna ett produktionsspecifierat elavtal, och gärna ett där elen producerats med förnybara energikällor och som är miljömärkt. Det finns flera hemsidor, exempelvis Elpriskollen som tagits fram av Energimarknadsinspektionen, där ni kan jämföra avtal från olika elleverantörer.

Vilken typ av belysning ska vi ha?

Ofta används lysrörsarmaturer för belysning i allmänna utrymmen. Då är det vanligt med T8- och T5-lysrör. Under 2023 kommer dessa fasas ut på grund av att de innehåller kvicksilver. Istället kan LED-lysrör användas, som har lika bra eller bättre funktion och är mer energieffektiva. Det finns i huvudsak två typer av alternativ för att byta lysrör, retrofit LED-lysrör och konverteringssatser med LED-lysrör. I båda alternativ behöver ni säkerställa er om att ändringen inte påverkar säkerheten eller försämrar de så kallade EMC-egenskaperna, vilket innebär att elektriska produkter ska kunna fungera tillsammans. Läs mer om att byta lysrör till LED-lysrör på Elsäkerhetsverkets hemsida. I en förstudie av Svensk ljusfakta visas att LED-retrofit tyvärr inte ger så höga energibesparingar på grund av att driftdonsförlusterna ökar med LED-retrofit. Enligt denna studie är det bättre att byta hela armaturen för att uppnå en betydande energibesparing.

På ytor som kräver extra belysning kan väggarmatur med LED (tex 16W) vara lämplig.

Det kan vara praktiskt att ha automatisk styrning av belysningen i utrymmen där det är lätt hänt att lampor lämnas påslagna, som exempelvis i garage, vinds- och källargångar och tvättstugor, eller i trappgångar där många personer passerar. Om drifttiden kan minska från 24 timmar till 2-3 timmar per dygn sparar ni cirka 80-90 procent av energin.

Försök även att utnyttja dagsljuset så mycket som möjligt. Placera exempelvis maskiner i en tvättstuga så att ljuset från ett eventuellt fönster utnyttjas optimalt.

Hur fungerar automatisk styrning av belysning?

Olika typer av ljusstyrning är exempelvis närvarosensor, skymningsrelä eller tidsstyrning. Om belysningen är rörelsestyrd med hjälp av en närvarosensor är det viktigt att den tänds snabbt och att sensorerna känner av hela utrymmet. LED-lampor tänds väldigt snabbt oavsett temperaturen runt om. För trapphus finns en ny typ av styrning där sensorn i lampan känner av i vilken riktning personer rör sig och slår då på den belysning som passeras.

Garaget är en annan yta där närvarostyrning är vanligt. Här kan ni låta belysningen ha en låg grundnivå på cirka 10-20 procent som tänds upp till 100 procent när någon vistas i garaget.

Vad ska vi tänka på vad gäller utebelysning?

Det är värt att se över utomhusbelysningen, även om ljuskällorna kanske inte är så många. De har ofta stor effekt, vilket i sin tur leder till hög elanvändning. Lågt placerade lampor vid trädgårdsgångar och trappor upp till huvudentrén ökar trygghetsgraden för gående. LED-armaturer är ett mycket bra val för belysning utomhus eftersom temperaturförhållanden utomhus gör att den installerade effekten kan utnyttjas maximalt. Använd gärna automatisk styrning för att minska drifttiden. För ökad trygghetskänsla kan området vara delvis tänt hela tiden och lysas upp mer när någon närmar sig.

Vad ska vi tänka på när vi köper nya LED-lampor?

Var uppmärksam på kvaliteten när ni köper en LED-lampa, ett bra tips är att se hur den lyser i affären.

 • Det är viktigt att se över om de nya lamporna passar in i den armatur ni har. Många LED-lampor och en del LED-lysrör på marknaden har anpassats för att passa i befintlig lamparmatur. Ett LED-lysrör som kan installeras i den befintliga armaturen kallas för Retrofit.
 • LED-lampor är dimbara men kräver i vissa fall särskilda dimmer. Läs på lampförpackningen om lampan är dimbar och fråga i er butik vilken dimmer som passar till.
 • Ta hjälp av energimärkningen för att jämföra energianvändningen hos olika lampor
 • Kontrollera att ni får de egenskaper ni är ute efter. Färgtemperaturen mäts i Kelvin (K) och beskriver färgen på ljuset, vi upplever 2700 K som varmt (gult) ljus och 4000 K som kallt (vitt) ljus. En högre temperatur på ljuset, det vill säga ett kallare ljus, kan vara bra vid arbetsbelysning. Kontrollera också färgåtergivningen, som anges med ett Ra-index. Ra-värdet ska vara 80 eller högre, och ett värde på 100 motsvarar glödlampans färgåtergivning.
 • Välj rätt ljusstyrka genom att utgå från ljusflödet som mäts i lumen (lm). Ju högre värde, desto starkare lampa. Om ni tidigare haft en glödlampa ska ni välja en LED- eller lågenergilampa med ungefär en femtedel så stor effekt som glödlampan hade. En glödlampa på 40 W motsvarar ofta en LED- eller lågenergilampa med cirka 8 W.

Spara energi i tvättstugan

I tvättstugan används mycket energi. Eftersom det har skett en snabb teknikutveckling både avseende energi- och vattenanvändning, kan det vara värt att se över er tvättutrustning. Efter byte till modernare tvätt- och torkutrustning kan fastigheten ibland säkras ned, vilket också sänker kostnaderna för det fasta elnätsabonnemanget.

Börja med att ta reda på hur mycket energi som används i tvättstugan. Det kan ni göra genom att gissa utifrån elstatistik och bokningsschema för tvättstugan, eller att installera en separat mätare för tvättstugan. Lönsamheten i en investering är ofta beroende av hur mycket maskinerna används. Inom de närmsta åren kommer nätbolagen införa effektdebitering, vilket innebär att föreningen får en extra elnätsavgift som är proportionell mot de högsta effekttopparna varje månad. Detta påverkar kostnadskalkylen för nya maskiner och gör det mer lönsamt att investera i effektsnål utrustning. Efter byte till modernare tvätt- och torkutrustning kan fastigheten ibland säkras ned, vilket också sänker kostnaderna för det fasta elnätsabonnemanget.

Räkneexempel

Kostnad för torkskåp med värmepumpsteknik jämfört med ett traditionellt torkskåp.

 Traditionellt torkskåp  Torkskåp med värmepumpsteknik
 Teknisk livslängd  15 år 15 år
 Skillnad i inköpspris  I detta exempel 32 600 kr dyrare.
 Energianvändning per torkning 3 kWh 1,7 kWh
Driftkostnad* 9 800 kr/år 5 000 kr/år
Payoff-tid (utan kapitalkostnader eller effektkostnader) 6,8 år
Samma räkneexempel som ovan, inklusive kommande effektdebitering
Effektbehov 6,3 kW 1,7 kW
Effektkostnad (vid priset 67 kr/kW) 5 065 kr/år 1 366 kr/år
Payoff-tid med effektkostnader (utan kapitalkostnader) 3,8 år

* Antaganden: 4 torkomgångar per dag, elpris 2 kr/kWh och fjärrvärmepris 1,2 kr/kWh.

Räkneexemplet visar att maskiner med värmepumpsteknik blir lönsam även om tvättstugan används relativt sällan, om hänsyn tas till kommande effektdebitering.

Tvättmaskiner

Moderna tvättmaskiner kan anslutas till både varm- och kallvatten vilket minskar elanvändningen. De kan också väga tvätten och anpassa vattenmängd efter vikt på tvätten (och vissa har även automatisk dosering av tvättmedel). Torkutrustning med elvärmda torkskåp och torktumlare drar oftast mest energi i en tvättstuga. Det är därför viktigt att centrifugeringen i tvättmaskinerna är bra eftersom det förkortar torktiderna.

Torkskåp och torkrum

Idag finns det energisnåla torkskåp och torktumlare med värmepumpsteknik som använder mycket mindre energi jämfört med traditionella lösningar. Torktumlare med värmepumpsteknik har ungefär samma, eller kortare, tidsåtgång som traditionella tumlare. De torkar tvätten i lägre temperaturer och är ungefär 40 procent mer effektiva. Nackdelar är att de är dyrare i inköp och har en mer avancerad teknik vilket innebär mer service. Luckan ska inte öppnas under programmets gång eftersom maskinen då tappar värmen och måste starta om.

Om ni inte har möjlighet att byta era gamla torkskåp eller torktumlare till nya, kan er gamla utrustning kompletteras med en fuktavkännare som hjälper till att stänga av apparaten när tvätten är torr. Undersök även möjligheterna till värmeåtervinning. Befintliga torkskåp med stickkontakt kan utrustas med brytare för torkskåp, en fuktavkännare (exempelvis ”Dry Switch”), som sätts mellan torkskåpet och vägguttaget.

Torkrum kan vara en stor energitjuv om tvätten torkas med en värmefläkt och den fuktiga luften ventileras ut. En avfuktare med värmepumpsteknik drar betydligt mindre el, då behövs inte extra ventilation och värmen kommer huset tillgodo. Även här kan en fuktgivare installeras, och för att optimera torkningen kan rummet kompletteras med cirkulationsfläktar. Häng gärna tvätten på ett rörsystem kopplat till avfuktaren, alternativt dubbla tvättlinor.

Använd maskinerna på rätt sätt!

Det är viktigt att brukarna av tvättstugan får rätt instruktioner för hur utrustningen ska användas för att energianvändningen ska minimeras. Det kan vara information om att maskinerna ska vara välfyllda, att rätt tvättprogram/temperatur väljs, att doseringen av mängden tvättmedel följs, att man centrifugerar med hög hastighet och att filter ska rengöras. Skriv gärna ut dokumentet Energitips i tvättstugan i A4 eller i A3 och sätt upp i den gemensamma tvättstugan.

Förebygg kapacitet- och effektbrister

På senare år har elbehovet ökat och det finns en risk att tillgången på el inte kan tillgodose det ökande behovet. Det gör att Stockholmsregionen står inför utmaningar gällande kapacitet- och effektbrist.

Vad kan ni som bostadsrättsförening göra?

För att bidra till att minska utmaningarna med effekt- och kapacitetsbrist, kan alla fundera över sin elanvändning. Här är några konkreta tips på vad er förening kan göra:

 • energieffektivisera byggnaden,
 • se över möjligheterna för ett värmesystem som inte är elbaserat, alternativt är energieffektivt och går att styra,
 • installera smart styrning om ni installerar laddplatser för elbilar och
 • investera i solel, genom att skaffa egen solelanläggning eller att köpa andelar i solel.

Uppmuntra era boende att bli energismarta

Insatser som uppmuntrar de boende att ta ansvar för sin egen energianvändning är en bra början för att göra dem medvetna om föreningens energiförbrukning. Som styrelse kan ni uppmuntra de boende att se över energitjuvar inne i sina lägenheter. Vi har tagit fram energismarta tips för att få ner elanvändningen i hemmet som passar utmärkt till att lägga i brevlådan eller sätta upp i trapphuset.