Minska din energianvändning

Energianvändningen varierar mellan olika hus och påverkas av faktorer som byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och de boendes beteende. Tycker du att dina uppvärmningskostnader är för höga? Här finns tips och råd om vad du ska tänka på!

I det svenska genomsnittshuset används ungefär 23 000 kWh per år

75 procent av energin som används i ett hus går till värme och varmvatten
25 procent av energin i ett hus går till hushållselen

Så minskar du energianvändningen

Det finns många sätt att minska din energianvändning. Här listar vi tre steg som guidar dig genom de viktigaste åtgärderna.

Steg 1 – Undersök hur energin används i ditt hus

När du bestämt dig för att minska din energianvändning är det bra att börja med att få koll på hur mycket energi ditt hus använder och vad den går till. Ta reda på vad du har för värmesystem och hur mycket energi ditt hus använder varje månad. Jämför gärna med liknande hus för att få en bild av om din användning är normal. Har ditt hus en energideklaration kan du ta hjälp av den.

Börja sen planera vilka åtgärder som passar ditt hus och i vilken ordning de ska genomföras. Läs gärna igenom alla åtgärder nedan för att få en uppfattning om vilka som kan vara aktuella för ditt hus. När du ska energieffektivisera är det viktigt att se huset som en helhet. Husets funktioner bildar ett sammanhängande system, där förändringar i en funktion påverkar en annan.

Steg 2 – Genomför enkla åtgärder

Åtgärderna här nedanför kräver inga större investeringar och är ett bra ställe att börja på.

Exempel på enkla åtgärder

Klicka i cirkeln om du vill läsa mer om varje åtgärd!

Steg 3 – Genomför större åtgärder

Om du har möjlighet att investera i större åtgärder är det bra att göra efter de enkla åtgärderna. Ta reda på vilka åtgärder som passar ditt hus. Hur väl isolerat är ditt hus? Hur gammalt är ditt värmesystem? Är ditt tak lämpligt för solpaneler?

Exempel på större åtgärder

Klicka i cirkeln för att läsa mer om varje tips!

Behöver du personlig rådgivning?

Om du behöver hjälp med att förstå husets energianvändning kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. Rådgivaren kan även berätta om ditt hus drar mycket energi jämfört med liknande hus.