Bidrag och stöd

Det finns flera olika stöd som du som privatperson och ni som bostadsrättsförening kan söka för att till exempel minska energianvändningen eller installera solceller och laddplatser. Här listas de bidrag som är aktuella just nu. Följ länkarna för att läsa mer. 

Bidrag för privatpersoner

Rotavdrag vid renovering och installation

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr per år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget max 100 000 kr per år. Avdraget görs direkt vid köp av ett arbete.

Exempel på åtgärder som du kan få rotavdrag för är:

 • Inmontering eller byte av värmepump (schabloner för arbetskostnad finns på Svenska kyl och värmepumpföreningens hemsida)
 • Installation av braskamin eller kakelugn
 • Byte av blandare
 • Målning och byte av fönster
 • Tilläggsisolering
 • Montering och byte av ventilation

Läs mer om rotavdraget på Skatteverkets hemsida.

Rutavdrag vid reparation av vitvaror och apparater

Rutavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för bland annat reparationer av dina vitvaror. Du får göra avdrag för 50 procent av arbetskostnaden. Rot- och rutavdrag räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kr per person och år. Avdraget görs direkt vid köp av ett arbete.

Exempel på åtgärder som du kan få rutavdrag för är:

Reparera, installera och underhålla:

 • datorer
 • läsplattor
 • spelkonsoler
 • tv-apparater
 • smarta telefoner

Reparera:

 • tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och mangel
 • diskmaskin, kyl, vinkyl och frys
 • spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn
 • Laga kläder, sängkläder, gardiner och avtagbar soffklädsel

Läs mer om rutavdraget på Skatteverkets hemsida.

Skattereduktion vid installation av solceller

Vid installation av solceller finns det möjlighet till stöd genom skattereduktion för grön teknik eller att utnyttja rotavdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Skattereduktion för grön teknik

Från 1 januari 2021 finns möjlighet för privatpersoner att utnyttja skattereduktion för grön teknik vid installation av en nätansluten solcellsanläggning. Skattereduktionen får högsta vara 15 procent för installation av solceller och avdraget gäller både arbets- och materialkostnad. Du som köpare får avdraget direkt på fakturan vid köpet.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

För att ha rätt till skattereduktionen ska installationen vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Rotavdrag

Privatpersoner kan få rotavdrag för installation av solceller. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan dock inte ges för samma arbete. Här kan du läsa mer om rotavdraget.

Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna för att installera solceller schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, och rotavdraget är då 30 procent av detta belopp. Det innebär att rotavdraget blir 9 procent av totalkostnaden för solcellerna.

Skattereduktion

Mikroproducenter av förnybar el får utnyttja skattereduktion för den el som matas ut på elnätet. Det gäller både privatpersoner och bostadsrättsföreningar som betalar skatt. Du kan få upp till 60 öre per kilowattimme (kWh) och som mest mata ut 30 000 kWh, vilket då motsvarar 18 000 kr per år. För att räknas som mikroproducent får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Avdrag vid försäljning

Om du säljer din privatbostad får du göra avdrag för installationen av solcellerna, både arbete och material, om det är en nyinstallation. Det räknas då som en grundförbättring, vilket innebär att du får göra avdraget oberoende av hur lång tid det gått sedan installationen. Läs mer på om avdrag vid försäljning på Skatteverkets hemsida

Stöd för energilagring

Skattereduktionen kan utnyttjas av privatpersoner som vill lagra egenproducerad el vilket bidrar till att andelen egenproducerad el ökar.

Skattereduktion för grön teknik kan ges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Reduktionen kan i det fallet vara högst 50 procent och ges för arbets- och materialkostnaderna. Som köpare får du avdraget direkt på fakturan vid köpet.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

För att ha rätt till skattereduktionen ska installationen vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Bonus malus

Bonus malus-systemet reglerar fordonsskatten för nya personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (påställda efter 1 juli 2018). Systemet infördes 2019 och ersatte den tidigare supermiljöbilspremien. Miljövänliga fordon premieras (bonus) med en lägre skatt, medan mindre miljövänliga fordon istället får en förhöjd skatt (malus).

I Transportstyrelsens beräkningsprogram kan du se din preliminära bonus eller din fordonsskatt.

Bidrag för laddstationer

Sedan 1 januari 2021 kan du som privatperson utnyttja skattereduktionen för grön teknik när du installerar laddplats vid ditt eget hem. Har du installerat en laddplats innan den 31 december 2020 kan du söka stöd från Naturvårdsverket. 

Skattereduktion för grön teknik

Sedan 1 januari 2021 kan du som installerat en laddplats utnyttja skattereduktionen för grön teknik. Skattereduktionen är 50 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en laddplats. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören. 

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen. 

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få. 

För att ha rätt till skattereduktionen ska installationen vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Bidrag för bostadsrättsföreningar

Solcellsstöd

Bostadsrättsföreningar kan få skattereduktion för den överskottsel som föreningen matar ut på det allmänna elnätet. Investeringsstödet för solceller går inte längre att söka.

Skattereduktion

Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Som mest kan ni få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kr per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som det får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Investeringsstöd

Tidigare fanns ett solcellsstöd som bostadsrättsföreningar kunde söka men sedan den 7 juli 2020 är det ansökningsstopp.

De föreningar som redan inkommit med sin ansökan kan få den beviljad, men det är tveksamt om de pengar som finns räcker till alla ansökningar som inkommit under 2020. Från den 15 januari 2021 har bidraget sänkts från 20 till 10 procent av investeringskostnaden.

Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen, mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Ladda bilen – bidrag för laddstation

Både bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva kan söka stödet.

Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar för laddpunkter som ska användas av de boende. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av kostnaderna, och högst 15 000 kr per laddpunkt. En förhandsansökan görs innan åtgärden påbörjas, men det går också att ansöka i efterhand, senast sex månader efter att installationen slutförts. Bidraget gäller för både material- och arbetskostnad.

Stödet kan sökas flera gånger, till exempel om föreningen efter ett tag väljer att installera fler laddpunkter. Detta förutsatt att tidigare stöd som föreningen fått under de senaste tre åren inte överstiger 200 000 euro. För att få stödet ska laddpunkten vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt utrustad med typ 2-uttag eller typ Combo 2-uttag.

Ansökan görs via Naturvårdverkets e-tjänst. Läs mer på Naturvårdsverkets sida om stödet till bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Stöd från Energifonden

Naturskyddsföreningen administrerar fonder som olika aktörer kan söka medel ifrån. Energifonden är öppen för bostadsrättsföreningar och fokuserar på minskad energianvändning.

Energifonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Målet med fonden är att möjliggöra åtgärder som annars inte skulle komma till stånd och därför ska stödet sökas innan åtgärder påbörjats. Exempel på åtgärder som föreningen kan söka stöd för är effektiviseringsåtgärder för belysning, vitvaror, ventilationsanläggningar men även åtgärder för att minska elanvändningen vid uppvärmning kan få stöd från fonden.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.