Bidrag och stöd

Det finns flera olika stöd som du som privatperson och ni som bostadsrättsförening kan söka för att till exempel minska energianvändningen eller installera solceller och laddplatser. Här listas de bidrag som är aktuella just nu. Följ länkarna för att läsa mer. 

Bidrag för privatpersoner

Skattereduktion vid installation av solceller

Vid installation av solceller finns det möjlighet till stöd genom skattereduktion för grön teknik eller att utnyttja rotavdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Skattereduktion för grön teknik

Privatpersoner kan utnyttja skattereduktion för grön teknik vid installation av en nätansluten solcellsanläggning. Skattereduktionen får högsta vara 20 procent för installation av solceller och avdraget gäller både arbets- och materialkostnad. Du som köpare får avdraget direkt på fakturan vid köpet. 

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Rotavdrag

Privatpersoner kan få rotavdrag för installation av solceller. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan dock inte ges för samma arbete. Här kan du läsa mer om rotavdraget.

Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna för att installera solceller schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, och rotavdraget är då 30 procent av detta belopp. Det innebär att rotavdraget blir 9 procent av totalkostnaden för solcellerna.

Skattereduktion

Mikroproducenter av förnybar el får utnyttja skattereduktion för den el som matas ut på elnätet. Det gäller både privatpersoner och bostadsrättsföreningar som betalar skatt. Du kan få upp till 60 öre per kilowattimme (kWh) och som mest mata ut 30 000 kWh, vilket då motsvarar 18 000 kr per år. För att räknas som mikroproducent får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Avdrag vid försäljning

Om du säljer din privatbostad får du göra avdrag för installationen av solcellerna, både arbete och material, om det är en nyinstallation. Det räknas då som en grundförbättring, vilket innebär att du får göra avdraget oberoende av hur lång tid det gått sedan installationen. Läs mer på om avdrag vid försäljning på Skatteverkets hemsida

Bidrag för energieffektivisering av småhus

Bidragets syfte är energieffektivisering i småhus som värms upp med direktverkande el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet.

Bidraget kan sökas från och med den 3 juli 2023 via Boverkets e-tjänst. Bidrag ges till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering i småhus för permanentboende där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller med gas. Stödet kan ges retroaktivt för material som beställts tidigast den 8 november 2022.

Bidraget ges till materialkostnader för konvertering från el och gas och åtgärder som förbättrar klimatskalet – om huset redan har fått stöd för konvertering. Bidrag får ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut. Stödet täcker materialkostnader och RUT kan fortfarande användas för arbetskostnaden. På denna sida kan du läsa mer om stödet och om de åtgärder du kan få stöd för att genomföra. 

Mer information finns även hos Boverket.

Elstöd för november och december 2022

Ett nytt elstöd för ersättning av elkostnaderna under månaderna november och december 2022 kommer att börja betalas ut i slutet på maj 2023. Elstödet kommer ges till hushåll i hela landet och betalas ut till den som stod på elavtalet 31 december 2022.

Stöd kommer ges för 80 % av den el som användes under perioden. Stödet per kilowattimme är:

 • 129 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i elområde 4,
 • 126 öre per kilowattimme för uttagspunkt som finns i  elområde 3, och
 • 90 öre per kilowattimme för en uttags som finns i elområdena 1 och 2.

Ett exempel 

Ett hushåll i elområde 4 som har haft en förbrukning om 1 000 kWh, får en ersättning om 1 032 kronor  (1 000 kWh * 0,8 * 129 öre/kWh) för perioden.

Läs mer om stödet hos Regeringen. 

Bidrag för laddstationer

Skattereduktion för grön teknik

Du som installerat en laddplats kan utnyttja skattereduktionen för grön teknik. Skattereduktionen är 50 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en laddplats. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören. 

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen. 

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få. 

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Stöd för energilagring

Skattereduktionen kan utnyttjas av privatpersoner som vill lagra egenproducerad el vilket bidrar till att andelen egenproducerad el ökar.

Skattereduktion för grön teknik kan ges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Reduktionen kan i det fallet vara högst 50 procent och ges för arbets- och materialkostnaderna. Som köpare får du avdraget direkt på fakturan vid köpet.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Rotavdrag vid renovering och installation

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr per år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget max 100 000 kr per år. Avdraget görs direkt vid köp av ett arbete.

Exempel på åtgärder som du kan få rotavdrag för är:

 • Inmontering eller byte av värmepump (schabloner för arbetskostnad finns på Svenska kyl och värmepumpföreningens hemsida)
 • Installation av braskamin eller kakelugn
 • Byte av blandare
 • Målning och byte av fönster
 • Tilläggsisolering
 • Montering och byte av ventilation

Läs mer om rotavdraget på Skatteverkets hemsida.

Rutavdrag vid reparation av vitvaror och apparater

Rutavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för bland annat reparationer av dina vitvaror. Du får göra avdrag för 50 procent av arbetskostnaden. Rot- och rutavdrag räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kr per person och år. Avdraget görs direkt vid köp av ett arbete.

Exempel på åtgärder som du kan få rutavdrag för är:

Reparera, installera och underhålla:

 • datorer
 • läsplattor
 • spelkonsoler
 • tv-apparater
 • smarta telefoner

Reparera:

 • tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och mangel
 • diskmaskin, kyl, vinkyl och frys
 • spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn
 • Laga kläder, sängkläder, gardiner och avtagbar soffklädsel

Läs mer om rutavdraget på Skatteverkets hemsida.

Bonus malus

Klimatbonusen upphörde den 8 november 2022. Det innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter det datumet inte kommer att få någon klimatbonus. Malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatten för bilar med höga utsläpp av koldioxid, lämnas oförändrad för att bidra till ökad andel miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Läs mer hos Transportstyrelsen. 

Bidrag för bostadsrättsföreningar

Solcellsstöd

Bostadsrättsföreningar kan få skattereduktion för den överskottsel som föreningen matar ut på det allmänna elnätet. Det finns inget investeringsstöd för bostadsrättsföreningar som vill installera solceller. 

Skattereduktion

Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Som mest kan ni få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kr per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som det får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Ladda bilen – bidrag för laddstation

Både bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva kan söka stödet.

Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar för laddpunkter som ska användas av de boende. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av kostnaderna, och högst 15 000 kr per laddpunkt. En förhandsansökan görs innan åtgärden påbörjas, men det går också att ansöka i efterhand, senast sex månader efter att installationen slutförts. Bidraget gäller för både material- och arbetskostnad.

Stödet kan sökas flera gånger, till exempel om föreningen efter ett tag väljer att installera fler laddpunkter. Detta förutsatt att tidigare stöd som föreningen fått under de senaste tre åren inte överstiger 200 000 euro. För att få stödet ska laddpunkten vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt utrustad med typ 2-uttag eller typ Combo 2-uttag.

Ansökan görs via Naturvårdverkets e-tjänst. Läs mer på Naturvårdsverkets sida om stödet till bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Stöd från Energifonden

Naturskyddsföreningen administrerar fonder som olika aktörer kan söka medel ifrån. Energifonden är öppen för bostadsrättsföreningar och fokuserar på minskad energianvändning.

Energifonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Målet med fonden är att möjliggöra åtgärder som annars inte skulle komma till stånd och därför ska stödet sökas innan åtgärder påbörjats. Exempel på åtgärder som föreningen kan söka stöd för är effektiviseringsåtgärder för belysning, vitvaror, ventilationsanläggningar men även åtgärder för att minska elanvändningen vid uppvärmning kan få stöd från fonden.

OBS! Energifonden är just nu stängd för nya ansökningar på grund av högt ansökningstryck. Det kan också innebära förlängda handläggningstider för redan inskickade ansökningar. Handläggning av nya ansökningar återupptas igen under 2024.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Elstöd för oktober 2021- september 2022

Bostadsrättsföreningar kan ansöka om elstöd för sin energianvändning mellan oktober 2021 till september 2022. Stödet kan sökas via Skatteverkets E-tjänst från och med 30 maj till 25 september 2023.

Hur mycket kan ni få? 

 • BRFer med uttagspunkt i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme.
 • BRFer med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Läs mer om elstödet hos Skatteverket. 

Boende i BRFer med egna elavtal har redan fått elstödet från omgång 1, oktober 2021-september 2022. 

Bidrag för företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstödet riktar sig till elintensiva företag i hela Sverige.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober-december 2022.

Ni kan ansöka om stödet fram till 18 juni 2023.

Läs mer om stödet och ansök hos Energimyndigheten.

Elstöd för företag för perioden oktober 2021- september 2022

Företag kan ansöka om elstöd för sin energianvändning mellan oktober 2021 till september 2022. Stödet kan sökas via Skatteverkets E-tjänst från och med 30 maj till 25 september 2023.

Hur mycket kan ni få? 

 • Företag med uttagspunkt i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme.
 • Företag med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Ett företag kan maximalt få 20 miljoner kronor. Om företaget ingår i en intressegemenskap (till exempel en koncern) kan hela intressegemenskapen maximalt få 20 miljoner kronor.

Läs mer om elstödet hos Skatteverket. 

Bidrag för installation av laddstolpar

Vill ni installera laddstationer för företagets fordon eller för allmänheten finns det två olika stöd att söka.

Ladda bilen

Bidraget Ladda bilen riktar sig till företag och organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av anställda eller boende i en fastighet. Ansökan kan göras löpande elektroniskt via Naturvårdsverkets hemsida. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Klimatklivet 

Investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga laddstationer för allmänheten eller för laddning av tunga fordon i egen verksamhet. Just nu är ansökan stängd men ny ansökningsperiod öppnar under 2023.

Läs mer om bidragen på Naturvårdverkets hemsida.

Energifonden

Naturskyddsföreningen administrerar fonder som olika aktörer kan söka medel ifrån, däribland företag. Energifonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Målet med fonden är att möjliggöra åtgärder som annars inte skulle komma till stånd och därför ska stödet sökas innan åtgärder påbörjats. Exempel på åtgärder som företag kan söka stöd för är effektiviseringsåtgärder för belysning, vitvaror, ventilationsanläggningar men även åtgärder för att minska elanvändningen vid uppvärmning kan få stöd från fonden.

OBS! Energifonden är just nu stängd för nya ansökningar på grund av högt ansökningstryck. Det kan också innebära förlängda handläggningstider för redan inskickade ansökningar. Handläggning av nya ansökningar återupptas igen under 2024.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Industriklivet

Inom industriklivet ges bidrag till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar inom följande tre områden:

Område 1 – processindustrins utsläpp av växthusgaser

Område 2 – negativa utsläpp

Område 3 – strategiskt viktiga insatser inom industrin

Lär med om Industriklivet på Energimyndighetens hemsida.

Klimatpremien

Klimatpremien är ett stöd för köp av miljölastbilar (ej lätta lastbilar), elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner. Den sökande kan få upp till 20 procent av fordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till 2024.

Läs mer om Klimatpremien på Energimyndighetens hemsida.

Bidrag för idrottsföreningar

Stöd till energi- och miljöprojekt

Riksidrottsförbundet beviljar stöd till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder på föreningslokaler. Det kan till exempel röra sig om installation av solceller, byte av belysning eller byte av värmesystem. 

Läs mer om stödet på Riksidrottsförbundets hemsida.