Teknisk förvaltning energi

Många bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare har en onödigt hög energianvändning. Ett sätt att effektivisera energianvändningen är att optimera energisystemen. Teknisk förvaltning Energi är en tjänst som flera leverantörer tillhandahåller med syftet att minska kostnaden för el, värme och tappvarmvatten och samtidigt få en god inomhuskomfort.

Optimera er energianvändning

Genom att se till att ert värme- och ventilationssystem fungerar på bästa sätt kan ni minska er energianvändning med 5-25 procent. Tjänsten är ett komplement till traditionell teknisk förvaltning där energioptimering normalt inte ingår.

Hur mycket pengar kan vi spara?

För att ta reda på er besparingspotential för energioptimering kan ni titta på referensvärden för energianvändning för liknande fastigheter och hur stora energikostnader ni har per år. Med siffror som underlag får ni en uppfattning om hur ni ligger till jämfört med liknande fastigheter. Hör gärna av er om ni behöver hjälp i något steg.

BRF Herrgårdsosten – Ett gott exempel

Brf Herrgårdsosten är en förening som lyckats med energioptimering. Föreningens fastigheter byggdes år 1967 och består av 66 lägenheter. De senaste 30 åren har de inte utfört några energiåtgärder. Föreningens totala energianvändning är 1 200 MWh per år vilket motsvarar cirka 1 400 000 kr.

Genom att kontakta en leverantör som hjälpt dem att energioptimera sina byggnader har föreningen sparat cirka 200 000 kr per år. På fem år blir det cirka 1 000 000 kr, pengar som istället kan användas till renovering eller för att slippa höja föreningsavgiften.

Använd standardavtal

Genom att använda ett standardavtal som reglerar juridiken mellan er och leverantören blir det enkelt att få hjälp med energioptimering. Med avtalet får ni hjälp att definiera vad som ska ingå i tjänsten och att få in anbud som går att jämföra.

Aff Forums hemsida finns information om varför ni borde satsa på energioptimering. Där ser ni även vilka avtalsmallar som finns och hur ni går tillväga för att teckna avtal.

Vad ingår i tjänsten?

Arbetet inleds med en startperiod där leverantören genomför en översiktlig kartläggning av era byggnader. Leverantören samlar in er energistatistik och gör sedan en inspektion på plats för att kontrollera

  • inställningar av temperaturer och flöden för värme och ventilation
  • att ingående komponenter är intakta och fungerar som de ska
  • att värmeväxlare är rengjorda och att ventilationsfilter byts regelbundet
  • att systemen samverkar på ett bra sätt.

Förslag på åtgärder sammanställs i en energioptimeringsplan. Därefter påbörjas energioptimeringsarbetet som fortsätter under avtalstiden. Uppföljning sker via möten där leverantören redovisar resultaten i form av en jämförelse av energikostnader före och efter att åtgärderna genomförts. Inomhusmiljön följs ofta upp genom enkäter till boende.

Vilka leverantörer tillhandahåller tjänsten?

Förfrågan kan skickas till:

Företag som är auktoriserade för tjänsten Teknisk förvaltning energi via medlemsorganisationen EEF.

Företag som arbetar med Energioptimering och/eller Teknisk förvaltning.

Konsultföretag som har certifierade energiexperter som arbetar med energioptimering. På Boverkets hemsida finns alla personer med certifiering listade.

Listan med företag ovan uppdaterades 1 april 2022. Erbjuder ert företag energioptimering till bostadsrättsföreningar och vill stå med på listan, kontakta info@energiradgivningen.se.