Påverka din BRF

I en bostadsrättsförening tas de flesta besluten av styrelsen, men du som boende kan också vara med och påverka. Här ger vi förslag på motioner för att övertyga styrelsen.

Du kan göra skillnad!

Att bo i en bostadsrättsförening betyder att du äger rätten att bo i din lägenhet medan du samtidigt äger en andel i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen är framröstad av medlemmarna, det vill säga dig och dina grannar, och tar hand om det löpande arbetet med huset, ekonomin och de gemensamma ytorna. Exempelvis är det styrelsen som leder arbetet med renoveringar eller installation av till exempel solceller eller laddplatser.

Som boende kan du vara med och påverka vad styrelsen ska arbeta med. Varje år hålls en föreningsstämma, även kallad årstämma, där alla medlemmar har möjlighet att vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Inför stämman kan du lämna in en motion, det vill säga ett förslag till beslut om en åtgärd. Styrelsen behöver ha din motion i god tid innan stämman, ta därför reda på när och hur de vill ha in motioner.

Nedan finns mallar på motioner för installation av solceller och laddplatser, som du kan använda dig av som stöd för att skriva en motion: