Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för energiradgivningen.se

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss för att vi ska bli mer tillgängliga för alla.

Tekniska tillgänglighetsanpassningar

  • Alla sidans fokuserbara element nås med tabbning på tangentbordet.
  • Fokuserbara element har en grön ram när de är markerade och är i fokus.
  • Tangentbords och tab-användare kan hoppa över menyn och gå direkt till innehållet.
  • Menyn är tillgänglig för dem som tabbar med tangentbordet.
  • I ”tre-kort-karusell” har vi sett till att tabb- och tangentbordsanvändare når samtliga inlägg, vilket kan bli problematiskt i just karusell-moduler överlag.
  • Vi har använt aria-attribut i element som är kollapserbara/interaktiva som signalerar till användare med skärmläsare om ett element är ihopfällt eller expanderat samt att det är klickbart.
  • Alla interaktiva och fokuserbara element läses upp av skärmläsare när man tabbar igenom innehållet. Icke fokuserbara element tas upp av skärmläsaren om användaren istället använder piltangenterna.
  • Vi har i fall det behövts (I ”tre-kort-ingen-karusell” samt ”Tre-kort-med-karusell”) använt aria-labelledby för att koppla ihop titlarna med knappen, så att skärmläsar-användare får kontext till ”läs mer-knapparna”.
  • I ”Grön checklista” har vi istället använt aria-describedby så att tab/skärmläsaranvändare får innehållet i texten till höger om knappen uppläst tillsammans med knappens ”jag följer detta”.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vänligen meddela oss om du behöver innehåll från Energirådgivningen som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Energirådgivningen.

Senaste bedömningen gjordes den 13 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 juni 2022.