Renovera och byta fönster

En stor del av värmeförlusterna i ett hus sker genom husets fönster och dörrar. Med rätt fönster håller du nere energianvändningen och får ett bra inomhusklimat.

Renovera eller byt fönster

Ett nytt energieffektivt fönster släpper bara igenom en tredjedel av den värme som ett äldre tvåglasfönster gör. Dessutom minskar kallraset (det drag som bildas då varm inomhusluft kyls av vid en kall fönsterruta och sjunker) vilket ger ett behagligare inomhusklimat med mindre drag. En annan fördel är att buller utifrån dämpas.

Tabellen nedan visar några exempel på U-värden för olika typer av fönster.

Fönstertyp U-värde Värmeförlust/ år *
Tvåglasfönster, standard 2,4-2,6 cirka 3 400 kWh
Treglasfönster, standard 1,8-2,1 cirka 2 600 kWh
Nytt energifönster cirka 1,0 cirka 1 600 kWh

*Beräknat för ett hus i Stockholmstrakten med en total fönsteryta på 15 kvm.

Renovera fönster

Om dina befintliga tvåglasfönster, både karm och båge, är i bra skick finns det flera sätt att minska värmeförlusterna utan att byta ut hela fönstret:

  • Ersätt en av de befintliga glasrutorna med energiglas. Att ersätta den inre rutan ger störst energibesparing.
  • Ersätt den inre glasrutan med en ny dubbel isolerruta. Isolerrutan sätts i innerbågen och har ett mellanliggande skikt av gas. För att kunna göra detta måste fönsterbågarna tas loss och glaset tas ur. I bågarna fräses nya spår för den tjockare isolerrutan, detta görs av en glasmästare.
  • Ersätt befintlig båge med en fast isolerruta med energiglas.
  • Sätt in en tredje ruta på insidan av innerbågen, det kan göras med fönstret på plats.

Vilken metod som passar bäst beror på vilken konstruktion fönstren har, rådgör alltid med en glasmästare om vad som passar bäst för ditt fönster och om fönstret klarar den ökade tyngden. Passa på att kontrollera att fönstrets tätningslister är i bra skick och rätt placerade i samband med renoveringen.

Läs mer om fönsterrenovering i Energimyndighetens broschyr Fönsterrenovering med energiglas.

Byta fönster

Om dina fönster är i dåligt skick är det ett bra alternativ att helt byta ut dem mot nya energieffektiva fönster. För att veta hur energieffektivt ett fönster är tar du reda på fönstrets U-värde. U-värdet anger hur mycket värme som transporteras genom fönstret och mäts i W/m, °C. Ju lägre U-värde desto bättre. Ett nytt energisnålt fönster har ett U-värde på cirka 0,8-1,0. Tänk på att titta på U-värdet för hela fönstret och inte bara för själva glasrutan. En del fönster är energimärkta, ta gärna hjälp av märkningen för att jämföra olika fönster. Energimärkning för fönster är dock frivillig och saknas därför ibland, då är U-värdet en bra utgångspunkt.

EQ Fönsters hemsida kan du räkna ut hur mycket energi du kan spara om du byter till nya energieffektiva fönster.

 

Läs mer om hur du hittar och väljer företag här. 

Vill du läsa mer om fönsterrenovering? 

I Energimyndighetens broschyr Fönsterrenovering med energiglas hittar du mer information.