Svalkande tips

Nu när det är varmt ute är det många som försöker få det svalare inomhus. Börja med att använda naturlig svalka för att få bort eller minska behovet av tillförd kyla. Tänk också på att all el som används i huset förr eller senare blir till värme, så genom att minska användningen av apparater som drar mycket el minskar du också värmetillskottet till huset.

Utnyttja naturlig svalka

Det finns en del knep för att kyla ditt hus naturligt. Jämfört med att tillföra kyla spar det energi och pengar.

Stäng ute solens värme

Det bästa är att stoppa värmen innan den kommer in, genom att stänga ute solen med exempelvis markiser, takutsprång, skuggande växtlighet eller jalusier på utsidan av fönster. Om det inte är möjligt, kan persienner eller ljusa gardiner på insidan också bidra till att minska värmeinsläppet.

Förbättra klimatskalet

Husets klimatskal, det vill säga tak, väggar, fönster och dörrar, hjälper också till att isolera huset från solens värme. Om du exempelvis tilläggsisolerar vinden kan det bidra till ett svalare klimat inomhus. Läs mer om tilläggsisolering här. En annan åtgärd kan vara att installera solavskärmande glas i fönstren eller sätta en solskyddsfilm på glasen.

Vädra ut varm luft

Håll fönster och dörrar stängda när luften ute är varmare än inne. Öppna dem när det finns sval luft som kan komma in och ersätta den varma, som på kväll, natt och tidig morgon. Luften kan också vara olika varm i olika väderstreck under dygnet, det går ofta att känna om luften utanför känns varmare eller svalare. Genom att öppna upp så att det blir korsdrag kan temperaturen också upplevas som lägre.

Enkla fläktar, på bord, golv eller i tak, kan användas för att cirkulera luft. Luft som rör sig kan upplevas som svalare. Fläktar kan också göra att ett luftbyte med svalare utomhusluft går snabbare.

Bor du i ett hus med mekanisk ventilation?

I ett hus med mekanisk frånluft kan det vara möjligt att öka hastigheten på fläktarna så att luftutbytet går snabbare och bidrar till att även temperaturen inomhus sjunker snabbare. Det funkar dock bara när luften ute är kallare än inne, och görs av den anledningen oftast på natten. Att öka fläkthastigheten och utnyttja nattkylan är ett mer kostnadseffektivt sätt att kyla ditt hus på, jämfört med att tillföra kyla genom exempelvis luftkonditionering.

I ett hus med ett från- och tilluftssystem (FTX) finns ibland möjlighet till kyltillsats.

Använd din värmepump till att kyla om det behövs

Kyla med en luftluftvärmepump

Om du använder din luftluftvärmepump för kyla kan det vara bra att tänka på:

• Kom ihåg att stänga dörrar och fönster, så att den kylda luften stannar inomhus.
• Välj kylläge (inte ”auto”), så minskar risk för oönskad drift.
• Ställ in pumpen på högsta fläkthastighet så sprids den kalla luften bättre i huset. Det går åt mindre energi att till att driva fläkten än att kyla luften.
• Rengör filter regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.
• Vid kyldrift avges kondensvatten från en dräneringsslang vid utomhusenheten. Kontrollera att det droppar vatten från slangens ände och att vattnet leds bort från huset på ett bra sätt.

Hur mycket el använder en luftluftvärmepump för att kyla?
Det finns en mängd olika modeller luftluftvärmepumpar. I bruksanvisningen kan du hitta hur stor effekt din värmepump har vid kyldrift och på så sätt räkna ut hur mycket el den drar.

Räkneexempel: En luftluftvärmepump använder 1 kW under kyldrift. Med ett elpris på 2 kr per kW innebär det att det kostar 2 kr per timmes drift med kyla. Står den på ett helt dygn blir det alltså 48 kr per dygn.

Kyla med en bergvärmepump

Om du har en bergvärmepump kan du använda så kallad frikyla för att kyla ditt hus. Då utnyttjas den svala temperaturen i borrhålet och kollektorslingan till att kyla huset. Frikyla passar i hus med mindre kylbehov eller där kyla bara behövs i vissa rum. I hus med stort behov av kyla kan värmepumpen också kyla aktivt, då hjälper värmepumpens kompressor till att producera extra kyla när det behövs.

För att kunna kyla med din värmepump behövs en kylmodul. Vissa värmepumpar har en inbyggd kylmodul, och annars går det ofta att komplettera med en sådan. För att distribuera kylan behövs också ett element med inbyggd fläkt, en så kallad fläktkonvektor.

Genom att använda frikyla så aktiveras inte kompressorn, då behövs endast el för att driva cirkulationspumpar och fläktkonvektorn. Aktiv kyla, då kompressorn hjälper till att producera kyla, kräver mer el. I hus med ett normalt kylbehov brukar frikyla räcka.

Kyla med en luftvattenvärmepump

Vissa luftvattenvärmepumpar kan användas till att producera kyla. Om den inte kan det, kan vissa modeller kompletteras med en kylmodul. För att distrubuera kylan behövs också ett element med inbyggd fläkt, en så kallad fläktkonvektor.

Kyla med luftkonditionering/AC

Om du inte har en värmepump finns det andra olika typer av kylanläggningar. Jämfört med någon typ av värmepump har de en hög elanvändning. Fördelen är att det ofta är en enkel installation. Tänk på att välja en kylanläggning som är dimensionerad efter kylbehovet.

Vill du ha råd för ditt hus?

Ring oss på 08 29 11 29 så hjälper vi dig!

Telefontid: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9-16 och fredagar kl. 9-15. Lunchstängt kl. 12-13.

Du kan också maila oss på info@energiradgivningen.se med dina frågor.