Energideklaration för flerbostadshus

En energideklaration innehåller information om en byggnads energianvändning. Deklarationen kan användas för att jämföra energianvändningen i olika fastigheter.

Energideklaration

Enligt lag ska bostadsrättsföreningar ha giltig energideklaration som utförs av en oberoende energiexpert och gäller i 10 år.

I en energideklaration ingår bland annat uppgifter om:

  • Byggnadens uppvärmda area (Atemp )
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel.
  • Byggnadens värme- och ventilationssystem.
  • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.
  • Utförd radonmätning inklusive uppmätt värde.

Sedan januari 2014 redovisas även energiklasser i energideklarationen. Energiklass A står för en låg energianvändning och energiklass G för en hög användning. Energiklass C motsvarar de krav som ställs på ett nybyggt hus.

Boverket är tillsynsmyndigheten som utformar regler om energideklarationer. De ansvarar även för det register där alla energideklarationer finns. På Boverkets hemsida kan ni läsa mer om energideklarationer och vilka byggnader som enligt lag måste deklareras. Ni kan även se vilka energiexperter som är certifierade för att utföra energideklarationer och söka i register efter deklarationer för specifika fastigheter.

Hur energismart är din BRF?

Visste ni att energi- och klimatrådgivarna hjälper BRFer med opartisk och kostnadsfri energirådgivning. Och om ni önskar, så kan vi komma till er på besök.