BRF Lejonet 1

Bostadsrättsföreningen Lejonet 1 i Huddinge har 40 lägenheter. Sedan 2020 har de installerat åtta laddstolpar och fått bidrag för halva kostnaden. 

Solpaneler i solnedgång

Laddstolparna på BRF lejonet 1

Antal:                                   8 st med 2 laddpunkter i varje
Laddeffekt:                         22 kW
Totalkostnad:                     ca 400 000 kr  plus moms*

* Exklusive bidrag

Föreningens ordförande berättar om processen

Föreningens medlemmar bor i ett hus som stod klart 2003 med totalt 40 lägenheter av varierande storlek. Nu för tiden har de boende möjlighet att ladda bilen hemma i garaget där de sedan 2020 har installerat åtta laddboxar med två laddpunkter vardera. Boxarna är på 22 kWh och har fasta kablar. Vi har pratat med deras ordförande om deras erfarenheter av att skaffa laddplatser.

Vad var drivkraften bakom att ni bestämde er för att skaffa laddstolpar?

Vi fick en förfrågan från en medlem som ville installera egen laddutrustning, vilket vi var tveksamma till. Vi började istället utreda att göra en egen lösning och när vi upptäckte att det fanns möjlighet att få bidrag motsvarande upp till 50 % av kostnaden kändes saken klar.

Vi i föreningen vill också sträva mot ett grönare samhälle och har därför velat skaffa både laddplatser och solceller. Jag har också delvis en bakgrund inom bilar, inklusive elbilar och ville därför gärna driva denna fråga.

Var några i föreningen tveksamma? Hur gick ni tillväga för att övertyga dem?

Bland boende utan bil fanns det en oro att det skulle bli dyrt utan att de fick något värde ur investeringen. Men vi lugnade dem genom att förklara dels att eftersom garagets ordinarie utgifter är relativt små fungerar det som en inkomstkälla som tillåter oss göra investeringar som denna. Och dels att de som får tillgång till elbilsladdning får förhöjda avgifter vilket på sikt gör att vi kommer få tillbaka investeringen.

Utöver det har det inte funnits något motstånd, de boende inser att eftersom elbilsladdning kommer bli mer vanligt är det bra att föreningen är förberedd. I efterhand har folk också varit nöjda då det verkar öka värdet på lägenheterna.

Rent praktiskt, hur såg processen ut från första idén till den första laddningen? 

Från de första diskussionerna om laddplats tog det väl ungefär ett och halvt år innan laddstationerna stod färdiga. Först skickade föreningen ut en enkät där vi undersökte intresset för elbilsladdning hos medlemmarna det närmaste året, de tre närmaste åren och de fem närmaste åren.

Under tiden var vi på en mässa om elbilar och laddning som energirådgivningen var medarrangör till så att vi skulle ha lite koll när vi satte igång. Sedan tog vi beslut i styrelsen och informerade vid årsmötet där alla fick chans att opponera sig. Vi kontaktade flera entreprenörer och valde en som vi hade väldigt god kontakt med.

Hur krånglig tyckte ni att processen som helhet var?

Det var relativt enkelt tyckte jag. Det som kändes krångligast var pappersarbetet med stödet från Naturvårdsverket.

Att jag har en relevant bakgrund hjälpte också eftersom jag kunde både kommunicera med entreprenören i deras språk och förklara våra önskemål samt motivera för medlemmarna varför investeringen behövdes.

Sen tror jag också att det är viktigt att vara redo för att svara på frågor från tveksamma i föreningen, till exempel om någon är orolig att det ska bli en ökad brandrisk.

Hur stora blev kostnaderna totalt och hur har ni hanterat dem?

Totalt hade vi en kostnad på 380 000–400 000 kronor plus moms, men så fick vi ju halva kostnaden exklusive moms i bidrag. Platser med tillgång till laddbox har fått 250 kronor mer i månadsavgift för att på sikt täcka in själva investeringskostnaden för laddboxen. Vi höjde också garagehyran för alla med 50 kronor/månad eftersom vi investerat i ny infrastruktur (kablage etc).

Avgifterna ska betala igen investeringen på sikt och också täcka driftsunderhåll av utrustningen. Vi har gemensam el och debiterar användarna utifrån deras hur mycket de använder. Laddboxarna har inbyggd el-mätare och vi kan samla in data om användningen och har sedan avtal med en firma som håller koll och skickar över debiteringsfiler till vår ekonomiska förvaltare.

Hur har ni räknat på antalet laddplatser? Har ni sett till att det är enkelt att lägga till laddmöjlighet på fler parkeringsplatser i framtiden? Hur mycket används laddarna hittills?

Hittills har användningen motsvarat vad medlemmarna svarade i enkäten. Intresset fortsätter att öka, vi får in fler och fler förfrågningar, särskilt nu när bränslet blivit så dyrt. Det finns med andra ord intresse för att bygga ut på sikt men än så länge räcker det med de sexton laddpunkter vi har.

Men tills vi behöver bygga ut har vi förberett finansiellt för det och dragit de nödvändiga ledningarna. Den ökade avgiften på de laddplatser som redan finns ska så småningom kunna finansiera en framtida utbyggnad.

Skulle ni rekommendera andra bostadsrättsföreningar att investera i laddplatser?

Jag skulle säga att det är bra för alla föreningar, förutsatt man har de ekonomiska möjligheterna. Sedan är det bra om någon i styrelsen har förkunskaper inom ämnet och har man inte kunskap inom föreningen bör man ta in fackman utifrån som stöd.

Vilka andra tips vill ni ge till Brf:er som är intresserade av att skaffa egna laddplatser?

Jag tror det är klokt att skaffa trefas-anslutning, jag tror att det hade tagit för lång tid att ladda om vi hade enfasanslutning.

Samtidigt ska man också tänka på att skaffa lastbalansering så att de viktiga delarna i föreningen som behöver försörjas med ström kommer först och billaddningen sist.

Jag rekommenderar också att installera fler platser än man ursprungligen tänkt för annars kommer det snart behövas fler och en utbyggnad blir nödvändig. Därför är det viktigt att ha en enkät i förväg för att kunna prognosticera första installationen.

Någonting som jag också vill rekommendera andra föreningar att ta med sig är att kommunikationen mellan styrelse och medlemmar måste vara väldigt bra. Även att man lyssnar på dem som är emot, varför är de emot, vad har de hört och var har de fått sina fakta ifrån. Då undviker man missförstånd och man slipper prata förbi varandra.

Vill du läsa mer om laddplatser?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad du bör tänka på om du vill fixa laddplatser.