HSB BRF Jakobsberg

Bostadsrättsföreningen Jakobsberg i Järfälla har 34 lägenheter. Idag finns laddmöjlighet på föreningens samtliga parkeringsplatser.

Solpaneler i solnedgång

Laddstolparna på BRF Jakobsberg

Antal:                                   28 laddboxar och 9 laddstolpar
Totalkostnad:                     1,2 miljoner*

* Exklusive bidrag på ca 500 000 kr

Föreningen berättar om sina laddplatser

HSB BRF Jakobsberg är en ung förening i Västra Jakobsberg i Järfälla. Föreningens tre hus byggdes 2013 och innehåller totalt 34 bostadsrätter. Sedan hösten 2021 finns laddmöjlighet på alla föreningens parkeringsplatser. Totalt är det 28 laddboxar och 9 laddstolpar på 22 kW trefas.

Hur och av vem väcktes frågan i föreningen?

Allt fler började efterfråga laddmöjlighet och en boende med elbil skrev en motion till stämman 2021.

Var några i föreningen tveksamma? Hur gick ni tillväga för att övertyga dem?

Ja, visst motstånd fanns. Vi ansökte om bidrag från Naturvårdsverket och fick det beviljat. Det beviljade bidraget tillsammans med argumentet att värdet på våra lägenheter ökar samt miljönyttan gjorde att vi fick stämmans ok till vårt förslag till installation.

Rent praktiskt, hur såg processen ut från första idén till den första laddningen? Hur lång tid tog det?

Processen hade startat redan några år tidigare och en arbetsgrupp jobbade med att ta fram olika förslag.

Förslagen då byggde på olika idéer kring ett fåtal Laddplatser. När sedan motionen inkom och det blev mer aktuellt kom vi fram till att det bästa för oss var att installera laddboxar på samtliga parkeringsplatser.

Hur stora blev kostnaderna för installationen i slutändan? Hur har ni hanterat kostnaderna?

Kostnaden slutade på ca 1,2 miljoner kronor minus bidraget från Naturvårdsverket på ca 500 000 kronor så totalt blev kostnaden cirka 700 000 kronor. För de med elbil och som vill nyttja laddning ökar platshyran med 200 kronor i garage och med 300 kronor utomhus. Förbrukad el debiteras på avgiftsavin till samma pris per kWh som för lägenhetens el. Vi har IMD på lägenheternas el och använder samma företag för avläsning av laddströmmen.

Hur har ni räknat på antalet laddplatser? Har ni sett till att det är enkelt att lägga till laddmöjlighet på fler parkeringsplatser i framtiden? Hur mycket används laddarna hittills?

I början funderade vi på att bara sätta upp boxar till de som hade elbil. Men vi ansökte om bidrag för samtliga parkeringsplatser och fick det beviljat. Då man inte vet hur länge bidraget kommer att finnas kvar så valde vi att löpa linan fullt ut och installerade på våra samtliga 37 platser. Efter installation har ett antal dieselbilar bytts mot elbilar. Idag används ca 30% av boxarna vilket vi tycker är ett tydligt tecken på att vi gjort rätt.

Varför tycker ni att det var en bra investering för er att skaffa laddplatser? För vilka andra bostadsrättsföreningar tror ni att det kan vara värt att överväga?

Vi vill vara en bostadsrättsförening som kännetecknas av ett hållbarhetstänk. För att nå de högt ställda miljömålen för Sverige så måste nog alla BRF:er börja göra vad de kan för att bidra. Dessutom ökar värdet på bostadsrätten.

Vilka andra tips vill ni ge till Brf:er som är intresserade av att skaffa egna laddplatser?

Börja med att konstatera hur många platser som skall ha laddboxar. Hellre för många än för få. Försök få till en struktur på installationen som underlättar utbyggnad.

Ansök om bidrag i tidigt skede.

Vill du läsa mer om laddplatser?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad du bör tänka på om du vill fixa laddplatser.