BRF Ekvecklaren

Bostadsrättsföreningen Ekvecklaren i Huddinge har haft laddplatser sedan 2021. Alla föreningens 120 radhus har fått en varsin laddbox på 11 kW. 

Solpaneler i solnedgång

Laddplatserna på BRF Ekvecklaren

Antal laddplatser:             120 st, en per hushåll

Typ av laddplats:              Laddboxar

Laddeffekt:                        11 kW 

Totalkostnad:                    1,3 miljoner kr

Föreningen berättar om sitt laddplatsprojekt

Föreningen består av 120 radhus från mitten på 80-talet. Sedan 2021 har alla 120 hushåll i föreningen tillgång till 11 kW laddning på sin parkeringsplats och efter ungefär ett år används strax över 30 laddboxar. Vi har pratat med föreningen om deras erfarenhet av att skaffa laddplatser.

Vem väckte frågan om laddplatser i föreningen och vad var initialt drivkraften bakom att ni bestämde er för att skaffa laddboxar?

Vår styrelseordförande var bland de första att ta upp frågan och han motiverades av engagemang i klimat- och miljöfrågor. Sen tittade vi också noggrant på de ekonomiska aspekterna för att se att det även låg i medlemmarnas intresse.

Var några i föreningen tveksamma? Hur gick ni tillväga för att övertyga dem?

Vi bestämde att göra det tillgängligt för alla, så på sätt och vis blir det ju orättvist för de utan elbil. Samtidigt får ju alla del i det eftersom alla får en egen laddpunkt och om man inte kommer använda det har man i alla fall nytta av det vid försäljning.

Rent praktiskt, hur såg processen ut från första idén till den första laddningen? Hur lång tid tog det?

Vi började först diskutera möjligheten till att skaffa båda laddplatser och solceller 2018. Det dröjde dock tills för ett och ett halvt år sedan innan vi hade fått tillräckligt gehör för att gå vidare med laddplatserna och då tog vi beslut på stämman om både laddplatser, solceller och att skaffa gemensam el.

När styrelsen sedan fått mandat att driva igenom projektet mejlade vi ut och letade efter frivilliga som ville sitta med i en arbetsgrupp. En arbetsgrupp med fem personer med varierande kompetenser tillsattes sedan. Arbetsgruppen beslutade att göra projektet i etapper där laddplatserna skulle bli första etappen.

Arbetsgruppen tog fram en kravspecifikation att skicka ut till potentiella leverantörer och sedan bokades flera leverantörer in för platsbesök. Platsbesöken ledde till att vi lärde oss en hel del nytt och omvärderade våra åsikter lite.

Det var svårt att hitta en leverantör som kändes lämplig eftersom vi skulle göra en så pass stor investering och nästan ingen av de leverantörer vi tittade på hade gjort något i den skalan tidigare. Valet föll till sist på en leverantör med stor erfarenhet av stora projekt men däremot inte så stor erfarenhet av just laddplatser.

På en skala 1-10 hur krånglig skulle ni säga att processen varit och var det någonting i processen ni tyckte var extra krångligt?

Det var väl en femma kanske, så som vi har tacklat processen har det inte känts så svårt men samtidigt har det krävts en hel del tid och vi har behövt olika kompetenser och i den mån ingen i föreningen haft dessa kompetenser har någon behövt utveckla dem.

Eftersom vi skulle göra ett väldigt stort projekt känner vi i efterhand att vi skulle sett till att vara mer aktivt involverade i processen från början och sett till att vår installatör hade en ansvarig projektledare på plats. Vi önskade att det skulle finnas någon som var ansvarig för upplägg, tidsplan och liknande och som hade regelbundna avstämningar med oss men så blev det inte riktigt. Som det blev nu fick vi lägga mycket tid på att ta fram sådant tillsammans med tekniker på plats.

När laddstationerna stod färdiga och vi skulle starta upp blev det problem med uppkopplingen, alla delar kunde inte kommunicera med varandra. Firman vi har serviceavtal med har varit här flera gånger för att komplettera kommunikationsutrustningen så att allting ska kunna kommunicera med varandra även i utomhusmiljön mellan våra olika garage. Där behövde vi stå på oss lite grann eftersom firman vi har serviceavtal med ville hänvisa oss till tillverkaren av laddstationen och installatören av nätverket istället istället för att hjälpa oss lösa problemet.

Hur stora blev kostnaderna totalt och hur har ni hanterat dem?

Totalt blev det en kostnad på 1,3 miljoner vilket med tanke på föreningens storlek inte kändes farligt alls. För elen debiterar vi medlemmarna kvartalsvis utifrån den faktiska användningen och snittpriser för perioden. Vi hade räknat med att detta skulle gå att automatisera och vi ska få det fixat så fort det går men än så länge får vi göra det manuellt.

Hur resonerade ni med antalet laddplatser?

När vi började diskutera förespråkade en del i föreningen att vi skulle skaffa ett mindre antal laddplatser och att den som skaffade elbil fick byta så att de fick en garageplats med laddmöjlighet men vi kom fram till att alla skulle få laddmöjlighet från början och med den takten som antalet medlemmar som vill ladda bilen ökar så dröjer det nog inte länge innan 50 % används.
Vi tittade också på möjligheten att förbereda för installation överallt och sen koppla på laddare allt eftersom fler fick behov men det visade sig inte vara någon ekonomisk fördel och då tyckte vi att de kändes bättre att slipa ned trösklar så att det skulle bli så lätt och smidigt som möjligt när boende skaffar elbil.

Vilka andra tips vill ni ge till BRF:er som är intresserade av att skaffa egna laddplatser?

Varje gång en ny person vill börja använda sin laddstation frågar vi hur det kommer sig att de skaffat elbil och alla säger att det kändes bra nu när det finns laddmöjlighet. Med andra ord ökar intresset enormt så fort det finns bra möjlighet att ladda.

Vår upplevelse är att skaffa laddplatser blir ett stort projekt som kräver mycket tid och kunskap. Vi tillsatte en arbetsgrupp som fick lägga en hel del tid varav en hade möjlighet att ta en aktiv projektledarroll. Det krävs också att någon har kompetens att bedöma de offerter man får in.

Vi tror också att det blir lättare om man sätter sig in i mer från början, för att lättare kunna urskilja vad som faktiskt är bra från det som bara låter bra i kontakten med potentiella leverantörer.

Sen tror vi att det är klokt att räkna med att någon, i vårt fall ordföranden, måste hålla ett vakande öga på laddplatserna när de först tas i drift.

Vill du läsa mer om laddplatser?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad du bör tänka på om du vill fixa laddplatser