BRF Brunnsviken

Solpaneler i Nationalstadsparken – Bostadsrättsföreningen Brunnsviken med 97 medlemmar i Solna installerade solceller i augusti 2017 och byggde sedan ut anläggningen 2020. Nu fångar 203 solpaneler på föreningens tak solen från tidig soluppgång till solnedgång.

Solpaneler i solnedgång

Solcellerna på BRF Brunnsviken

 

Installationsår:                    2017 + 2020
Installerad effekt:               41,5 kW + 17 kW
Area:                                     257 + 87 kvm
Årlig produktion:                51 000 kWh
Totalkostnad:                      392 000 kr* + 228 000 kr 

*inklusive investeringsstöd

Ordförande Lars-Åke Hansson initiativtagande

Vi drivs av kraften att göra en aktiv handling för en mer hållbar energiproduktion och en bättre och fossilfri miljö. Det är dessutom en riktigt god affär för föreningen, berättar Lars-Åke Hansson som är ordförande i föreningen och initiativtagare till solcellsanläggningen. Den första anläggningen stod färdig 2017, och 2020 byggde föreningen ut solcellsanläggningen ytterligare. Nu funderar de även på att sätta igång med en etapp 3.

Hur gick ni tillväga, från idé till slutprodukt, när ni skaffade er solcellsanläggning?

Vi började med att bilda en Solgrupp bland våra medlemmar som sedan stödde styrelsens arbete genom hela projektet. Gruppen började med att skissa på vilka tak som var mest lämpliga med utgångspunkten att maximera utfallet och minimera insatserna. Tidigt insåg gruppen därför att även elcentralernas placering var viktig att ta hänsyn till för att kunna placera växelriktare utan att behöva gräva kabel. Sammantaget var därför tre tak åt öster, söder och sydväst bäst. Vi fick in tre offerter som utvärderades och Solgruppen rekommenderade en leverantör för en nyckelfärdig solcellsanläggning.

I etapp 2 valde vi tak i väster, för att kunna producera hela dagen från morgon till kväll. Samma installatör fick göra jobbet.

Hur lång var processen tidsmässigt?

Från Solgruppens första skisser till det att panelerna kopplades in i etapp 1 tog det ett år. Själva installationen gjordes på bara några veckor, däremot drog bygglovsprocessen ut på tiden. Det fördröjde oss kraftigt och vi gick miste om några soliga sommarmånader. I etapp 2 gick allt lite snabbare.

Hur använder föreningen den egenproducerade elen?

Totalt producerar föreningen nu cirka 51 MWh el per år. Av dem använder vi cirka 29 MWh i föreningens fastigheter, och säljer cirka 22 MWh till elnätet. Total energianvändning i föreningen ligger på cirka 169 MWh per år.

Alla kan följa produktionen av el på vår hemsida och på en display i ett av trapphusen.

Vad är det positiva med solceller?

Föreningen producerar närodlad el och gör också en god vinst. Vi slipper köpa in så mycket el och under soliga dagar säljer vi el. Dessutom säljer vi elcertifikat och får skattereduktion av staten. På 10 år är anläggningen betald och sedan räknar vi med att ha gratis el i 20 år till. Kanske hamnar återbetalningstiden nu ner mot fem år om elpriserna fortsätter ligga på samma nivåer som de gjort under 2022.

Vad har varit mindre bra?

När vi installerade solceller behövdes bygglov från kommunen (i detta fall Solna stad). Hela bygglovshanteringen var svår och drog ut på tiden. Det skulle ha varit riktigt skönt och underlättat för alla om bygglov inte hade behövts. Övriga kontakter med till exempel länsstyrelsen och Vattenfall har varit smidiga.

Vill du läsa mer om solceller?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad du bör tänka på om du vill installera solceller eller ta tillvara på solenergin på andra sätt.