BRF Haga

Bostadsrättsföreningen Haga i Solna har installerat laddstationer på 8 av sina 118 garageplatser. Eftersom intresset från föreningens medlemmar har blivit större står de nu inför en planerad utbyggnad.

BRF Hagas laddplatser

Antal laddplatser                   8

Antal garageplatser              118

Tid från idé till installation   1 år

Vice ordförande Lars Samuelsson berättar om föreningens laddplatser

Inför årsstämman 2014 inkom en motion där motionären uppmanade styrelsen att utreda frågan om laddplatser. Sedan tog det ett år innan laddplatserna var på plats, berättar Lars Samuelsson vice ordförande i BRF Haga.

Hur gick ni tillväga, från idé till slutprodukt, när ni skaffade era laddplatser?

Styrelsen utsåg en ansvarig att, tillsammans med motionären samt ett ytterligare antal intresserade, utreda frågan och komma med ett förslag till styrelsen samt förbereda en proposition till årsstämman 2015.

Arbetet påbörjades under hösten 2014 med insamling av information. Därefter utformades ett upphandlingsunderlag med utgångspunkt från vad gruppen hade kommit till för slutsatser, både gällande omfattning av installationen i en första etapp, kapacitet samt betalsystem.

Gruppen hade dessutom tur då vi i sammanhanget fick en inbjudan till att delta i en konferens där Stockholms stad presenterade slutrapporten ”Elbilsupphandlingen”. Där var ett stort antal aktörer inbjudna, såväl leverantörer av laddutrustning som leverantörer av elbilar.

Hur lång var processen tidsmässigt?

Från motion till installation, ganska exakt ett år.

Hur gick det att övertyga eventuellt tveksamma/skeptiska personer i föreningen? Vilka argument funkade bäst?

Det var egentligen inga problem att övertyga medlemmarna. Vi fokuserade på att ”laddstationer ligger i tiden”, inte minst med tanke på miljöaspekten, samt att det förmodligen kan komma att bidra till höjda lägenhetsvärden.

Hur har ni löst kostnadsfrågan, vilka kostnader har bostadsrättsföreningen tagit och vilka har elbilsägarna fått betala?

Bostadsrättsföreningen svarar initialt för investeringen. Efterhand återbetalar användaren investeringskostnaden, genom att vi höjer garageplatsens pris från 700 kr till 850 kr per månad.

Vad är det positiva med att ha laddplatser?

Föreningen har fått ett stort PR-värde genom att kanske vara den första bostadsrättsföreningen i Sverige som faktiskt installerat laddstationer. Många andra bostadsrättsföreningar har tagit kontakt med oss för att komma igång, samt inte minst spara tid genom att ta del av våra erfarenheter.

Flera fastighetsmäklare bekräftar också att våra teorier gällande intresse för elbilar även har medfört prisökningar på föreningens lägenheter.

Vad har varit mindre bra?

I nuläget kan vi ju bara beklaga att det nu gällande ekonomiska stödet för installation av laddstationer från Klimatklivet inte kom ett halvt år tidigare. Å andra sidan kan vi utnyttja dessa för nästa etapp.

Vad vill du berätta för andra föreningar som funderar på att installera laddplatser?

Egentligen är det ganska mycket jag skulle kunna berätta, men skall jag sammanfatta det i några få punkter, så blir det följande:

    •  Kontrollera att tillräcklig elförsörjning finns in till fastigheten, innan projektet ens påbörjas.
    • Involvera gärna ev. förslagsställare samt övriga intressenter bland medlemmarna. (Har ofta mer kunskap initialt än styrelsen)
    • Planera utbyggnaden i etapper.
    • Efter att studerat olika alternativ på marknaden, bör styrelsen utforma ett ”strikt” upphandlingsunderlag, utifrån vad styrelsen är beredd att ställa sig bakom.
    • Eftersträva gärna en totalentreprenad.

Hur var processen från ax till limpa på en skala mellan 1 och 10 där 1 är väldigt enkelt och 10 är extremt komplicerat?

Med rätt sammansatt arbetsgrupp är det inte speciellt komplicerat, kanske 2-3 på skalan.

Vill du läsa mer om laddplatser?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad ni bör tänka på om ni vill installera laddplatser.