BRF Hasseln

BRF Hasseln är en liten förening i Salem i södra Stockholm. Föreningen som funnits sedan 1992 har 61 lägenheter med boende i alla åldrar. År 2021 installerade föreningen solceller med en totaleffekt på 27,5 kW. 

Solpaneler i solnedgång

Om anläggningen

Ytan: 138 m2 

Total effekt: 27,5 kW

Kostnad: 300 000 kr exkl. solcelssstöd på 25 000 kr. 

Årlig produktion: 25 000 kWh

Styrelsen berättar om solcellerna

BRF Hasselns ambition är att vara en ekologisk förening vilket bland annat avspeglas i att man har en egen kompost och planerat trädgården så att biologisk mångfald ska gynnas. De har också aktivt jobbat med energifrågorna i föreningen och installerade 2021 solceller på 138 m2 , som uppgår till 27,5 kW. Vi har intervjuat två styrelsemedlemmar som var mycket involverade i just solcellerna.

Vad var drivkraften bakom att skaffa solceller och vem väckte frågan i föreningen? 

Det hänger mycket på att det är några personer som verkligen är engagerade och intresserade. Flera i styrelsen har ett intresse för energifrågor och det handlar dels om den ekonomiska aspekten, att det finns mycket att spara, men vi tänker också på barnbarnen och värnar därför om miljö och klimat. Vi har i många år haft ett energiprojekt och för några år sedan hade vi Energi- och klimatrådgivningen på besök och då kom frågan upp. När vi tittade på Solkartan på rådgivningens hemsida såg vi att bland annat vårt garage hade goda förutsättningar. När vi drog igång projektet fick vi också väldigt stort gensvar i föreningen. Det var många som var positiva och intresserade och ingen i föreningen var negativt inställd. Så vi i styrelsen kände ett starkt stöd.

Hur tänkte ni kring det estetiska med solceller på taket? 

Vi tyckte att på det svarta plåttaket på garaget skulle det passa bra med solceller. Det var inte heller någon av medlemmarna som hade några invändningar mot själva solcellerna. Däremot var det ett skuggande träd som vi diskuterade att eventuellt ta ned och det var vissa medlemmar starkt emot.

Rent praktiskt, hur såg processen ut från första idén till de färdiga solcellerna? Hur lång tid tog det?

Efter att vi börjat diskutera solceller i föreningen gick ett par representanter en distanskurs om solpaneler och det var väldigt informativt. Kunskapen vi fick från den kursen hade vi stor nytta av sen.

Sedan kontaktade vi tre olika leverantörer för att ta in offerter. I den mån de hade relevanta erfarenheter inhämtade vi referenser. Den firman som vi i slutändan valde var nystartad men deras erbjudande var mest fördelaktigt så efter viss tveksamhet valde vi dem. Vi var sedan väldigt nöjda med arbetet de gjorde och kontakten med dem.

Innan arbetet drog igång fick vi taket iordninggjort och målat men eftersom det är ett falsat plåttak krävdes inget större arbete då livslängden är lång och den typen av tak passar bra att sätta solceller på.

Är det något ni inte varit nöjda med eller som fungerat mindre bra? 

Vi har sagt till medlemmarna att på sommaren då ska de passa på att tvätta och liknande och när solen skiner för det blir ju bättre för föreningen att vi själva använder elen vi producerar än att vi säljer. Därför är det kul med appen där vi kan följa både produktion och användning. Vi brukar också peppa medlemmarna med information om hur det går med solenergin i vårt nyhetsbrev. Tydlig kommunikation till medlemmarna är alltid viktigt.

Hur komplicerad har ni upplevt processen på en skala mellan 1-10 där 1 är det lättaste? 

Någonstans i mitten skulle jag säga. Det som var jobbigt var att få alla avtal på plats och all kommunikation kring det. Det är lite förvirrande med vilka avtal man behöver och vad som gäller. I vårt fall hade vi också problem med att vi fått felaktig information från nätägaren som orsakade en fördröjning i processen med elhandelsbolaget.

Det vi förstått i efterhand är att vissa entreprenörer brukar hjälpa till med processen med avtalen och när man ska göra ansökningarna. Det önskar vi att vi vetat om på förhand så vi kunnat prioritera det.

Hur stora blev kostnaderna i slutändan? Hur mycket sparar ni tack vara solcellerna? 

Ursprungligen räknade vi med en kostnad på 250 000 kronor och beviljades bidrag för 10 %, 25 000 kronor. I slutändan landade kostnaden på cirka 300 000 kronor för 75 paneler på totalt 27,3 kW.

Kalkylen var att vi skulle producera 25 MWh per år vilket skulle täcka upp till 30 % av vår elanvändning och som det har sett ut hittills har verkligheten motsvarat kalkylen ganska bra.

Hur använder ni den egenproducerade elen? 

Den går till elen i de gemensamma utrymmena. Det är garaget, vår carport, belysning, flera tvättstugor och fyra stycken hissar.

Alla som vi tog in offert från tyckte att vi skulle sätta upp solpaneler på alla tak och skaffa gemensam el med IMD men det kände vi var alldeles för mycket administration och en alldeles för stor process att få alla med på tåget. Vi skulle ju tjäna på det men det skulle nog krävas mycket lobbying för att alla i föreningen skulle kunna komma överens.

Något mer ni vill tillägga? 

Vi tycker att andra bostadsrättsföreningar ska investera om det passar på deras tak. Det är ju lönsamt och känns bra ut klimatsynpunkt. Dessutom verkar det ju bli ännu mer lönsamt nu med tanke på elpriserna.

Vill du läsa mer om solceller?

Energimyndigheten har på sin sida Solelportalen råd och tips för er som vill ha solceller.