BRF Igelbäcken

Igelbäcken i Sundbyberg har 3 laddstolpar med 6 ladduttag som konverterats från motorvärmare.

BRF Igelbäckens laddplatser

Antalet laddplatser:                                6 st
Totalkostnad:                                           100 000 kr *
Tid från idé till slutprodukt:                   6 månader

* Hälften av denna kostnad stod Klimatklivet för.

Styrelsen berättar

Igelbäcken i Stora Ursvik, Sundbyberg, har 60 parkeringsplatser med numera 6 ladduttag. Att konvertera tre av de befintliga motorvärmarna till laddstolpar resulterade i att ingen ny kabeldragning behövdes och installationen blev lätt. Laddarna är i enfas med 16 A och har fasta laddningskablarna att ansluta bilar till.

Vilket var den huvudsakliga drivkraften till projektet?

Vi hade efterfrågan från ett par boende och det faktum att vi kunde få drygt halva kostnaden finansierad från Klimatklivet samt att vi kunde utnyttja motorvärmarna var avgörande för beslutet.

Hur gick ni till väga, från idé till färdig laddplats?

Processen tog ungefär ett halvår från att frågan väcktes i styrelsen och beslutet om att installera laddstationerna togs. Därefter samlade vi in information och kontaktade några leverantörer som verkade lovande. Det var viktigt för oss att hitta en lösning som kunde använda befintlig infrastruktur, så vi valde en leverantör som kunde erbjuda en sådan lösning. Föreningen har stått för kostnaderna och det blir höjning av hyran för de som använder laddplatserna för att återbetala investeringen.

Var det några som behövde övertygas mer? Vilka argument använde ni då?

Nej, vi gjorde bedömningen att de inte drabbar föreningen mer än att medlemmarna ligger ute med lite pengar. Därför hade vi rätt att ta beslutet i styrelsen. Vi delgav informationen och fick några frågor som vi besvarade men det var i stort sett allt. Bostadsrättsföreningen har god ekonomi och laddstationerna är en investering som blir en inkomstkälla på sikt.

Hur stora blev kostnaderna?

Investeringen blev totalt 100 000 kronor men med stödet från Klimatklivet behövde föreningen bara betala 50 000 kronor från egen plånbok.

Hur fördelar ni kostnaderna för laddstationer och för elen?

För de som vill ha plats med laddstation höjer vi hyran för parkeringen med 150 kr per månad. Användaren blir även debiterad för den el som han eller hon använder.

Vi pratade om olika belopp för hyreshöjning men bestämde oss för en femårig avbetalningstid. Vi hade sedan innan hört att den ekonomiska livslängden var 7-8 år för laddstationer av den sort som vi valt att installera och förhoppningen var att laddplatserna därför skulle ge en liten inkomst på sikt.

Hur har de sex ladduttagen använts hittills?

Två av dem användes precis efter installationen hösten 2017. Nu har vi fyra användare (sommaren 2018) och jag tror att alla snart kommer att vara upptagna.

Har det funnits ytterligare positiva effekter, utöver att kunna ladda elbilar hemma?

Vi tror att laddplatserna höjer attraktionskraften hos föreningen. Åtgärden är dessutom i miljöns intresse vilket också ligger i tiden.

Finns det något ni skulle gjort annorlunda såhär i efterhand?

Nej, inte mycket faktiskt. Det var en väldigt smidig process.

Har ni några tips till andra bostadsrättsföreningar som funderar på att göra samma sak?

    1. Försök att använda befintlig infrastruktur om det är möjligt, då kan det bli billigare.
    1. Tänk på att elnätet kan ha begränsningar som gör att det inte går att installera hur många laddstationer som helst.
    1. Hitta en leverantör som känns bra och kan hjälpa till med flera av stegen i processen; som exempelvis ansökan om Klimatklivet och svara på hur många laddare som kan installeras.

Hur komplicerad har ni upplevt processen på en skala mellan 1-10 (1 är i stort sett helt friktionsfritt, 10 väldigt krångligt)?

Etta. Det fanns bra info att tillgå och bra hjälp att få.

Vill du läsa mer om laddplatser?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad du bör tänka på om du vill installera laddplats.