BRF Klubbåsen

Bostadsrättsföreningen Klubbåsen har haft solceller sedan 2015. Anläggningen är 250 kvm stor och producerar upp till 32 000 kWh per år.

Solpaneler i solnedgång

Solcellerna på BRF Klubbåsen

Installerad effekt:              40 kW
Area:                                    250 kvm
Årlig produktion:               32 000 kWh
Totalkostnad:                     612 000 kr *

* Exklusive investeringsstöd

Ordförande Sigbritt Nordlund drivande bakom installationen

Efter vårt ambitiösa arbete med att energieffektivisera fastigheten kände vi att kronan på verket skulle vara en egen solcellsanläggning, berättar Sigbritt.

Hur gick ni tillväga, från idé till slutprodukt, när ni skaffade er solcellsanläggning?

Jag som ordförande drev frågan från början till slut. Som pensionär har jag haft möjligheten att lägga tid på att göra ordentliga efterforskningar innan vi påbörjade arbetet. Energieffektiviseringsåtgärderna och solcellerna finansierades av att föreningen sålde en hyresrätt i fastigheten. Vi skötte upphandlingen helt själva och begärde in 3 st offerter. Två av offerterna var för samma typ av solcell och låg på samma nivå prismässigt och då valde vi att ta den leverantör som redan var vår elleverantör, för att det skulle bli smidigt. Den tredje offerten var för en annan typ av solceller där priset var mycket högre. 

Hur lång var processen tidsmässigt?

Tiden från beslut till start av elproduktion tog cirka 1 år, då väntan på bygglov tog 10 månader istället för utlovade 10 veckor. Till slut anlitade vi en kontrollansvarig då vi hade svårt att förstå hur blanketterna till bygglovsavdelningen skulle fyllas i och behövde hjälp. 

Hur används den egenproducerade elen i er förening?

Vi använder cirka 85 procent av elen själva till varmvatten, tvättstuga, belysning, fläktar, hushållsel m.m. Vi skrotade alla hushållsabonnemang och anslöt alla till föreningens abonnemang, just för att kunna ta tillvara på så mycket el som möjligt själva. När vi anslöt alla till vårt gemensamma abonnemang försvann hushållens avgifter till elbolagen, både årsavgift och framföringsavgifter, så där har de boende sparat pengar. Vi räknar med att hushållen sparar 2000-4000 kr per år och föreningen sparar cirka 25 000 kr per år.

Vad är det positiva med solceller?

Reaktionerna har varit positiva från de boende, vi är stolta över att bo i ett hus som producerar egen el. Folk vill vara med och göra något bra för miljön. Vi har en TV-skärm i entrén som visar produktionen, det är kul!

Vad har varit mindre bra?

Bygglovshandläggningen! Processen för solcellsinstallation borde vara enkel och är nog det för de flesta men för oss var bygglovshandläggningen inte lätt. Jag rekommenderar alla Stockholmsföreningar att anlita en kontrollansvarig från början för att slippa det krångel vi var med om.

Vill du läsa mer om solceller?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad du bör tänka på om du vill installera solceller eller ta tillvara på solenergin på andra sätt.