BRF Sickla Kanal

Bostadsrättsföreningen Sickla Kanal i Hammarby Sjöstad delar ett parkeringshus på nära 100 platser med grannföreningen BRF Sjöstaden 1. Nu står båda föreningarna i begrepp att bygga ut laddplatserna till totalt ett tjugotal.

BRF Sickla Kanals laddplatser

Antalet laddplatser              12 st

Kostnad per laddplats          8 – 10 000 kr *

Tid från idé till installation   cirka 2,5 år

* kostnad efter stöd från klimatklivet

BRF Sickla Kanal bygger ut laddplatserna

Efter att vår förening satt upp de första fem laddarna visade det sig att så många som sju av medlemmarna stod i begrepp att byta till elbil. Behovet av fler platser uppstod genast. Nu räknar vi med ytterligare sju platser till våren 2017, berättar Henric Gustafson, elbilsentusiast i Sjöstaden.

Hur gick ni till väga när ni skaffade laddningsmöjligheter?

Första gången det kom upp på stämman var för 2,5 år sedan. Men då ansåg flera att elbilar inte var någon succé och det var motigt i början. Men om det inte finns några laddare så köper ju ingen elbil!

Det tog tid att hitta finansiering till de första laddarna. Men nu finns ju Klimatklivet. Tekniskt så tog vi kontakt med en elinstallatör som kontrollerade om elinstallationerna var tillräckliga. Det var de och efter att vi tagit in offerter så kunde vi sätta igång.

Hur lång tid tog det innan ni hade de första laddarna på plats?

Cirka två och ett halvt år. Det krävdes två stämmobeslut. Men egentligen tycker jag att det här bör vara en fråga som styrelsen kan ta ensam – exempelvis på uppdrag av den energiansvarige i föreningen.

Vilka argument funkar bäst för att övertyga skeptikerna?

Idag har vi både internationella och nationella beslut om framtida fossilfrihet som helt enkelt måste följas – från Parisavtalet till svenska riksdagsdagsbeslut liksom de lokala riktlinjerna från Stockholms stad.

Men det viktigaste argumentet är nog plånboken. Jag kan personligen intyga att jag aldrig haft så låga bilkostnader som nu när jag kör elbil. Senaste jag mätte bränslekostnaden var den en krona och tolv öre milen. Service och underhåll går bara på ett par tusenlappar om året. Det är oslagbart!

Hur löste ni kostnadsfrågorna?

En laddbox i ett garage kostar 15 000-20 000 kr med installation. Med 50 procents bidrag från Klimatklivet räknar vi med 8 000-10 000 per plats. Vi har höjt avgiften med 150:- i månaden för parkeringen. Efter fem år är föreningen hemma och börjar istället tjäna pengar på installationen.

När det gäller själva elkostnaden valde vi att lägga på 125:- i månaden på hyran för de som har tillgång till laddning. Schablonkostnaden är beräknad till 1 500 kWh per år. Det är klart att körsträckorna kan variera lite mellan medlemmarna, men med ett schablonbelopp så slipper man extrajobb med debiteringen. Fast vi har valt laddboxar där individuell mätning är möjlig om det skulle bli aktuellt.

Vad är det positiva med att ha laddplatser i föreningen?

De yngre människor som flyttat in är särskilt positiva till den här förändringen. De har också förstått att laddplatserna höjer värdet på lägenheterna även om det inte är något vi går ut med.

Har något fungerat mindre bra?

Det var lite trögt i portgången, men efter diskussioner togs det på stämman. Idag ifrågasätter ingen längre beslutet att installera laddare – istället vill man ha fler. Målsättningen har varit att det ska gå att ladda på minst 20 procent av p-platserna i vårt garage och det hoppas vi lösa. Nästa fråga är vilken förening i Sjöstaden som blir först med fulladdat garage? Jag vet att ett par föreningar redan funderar på det.

Vad är viktigt att tänka på för andra föreningar som funderar på att installera laddplatser?

Den bästa signalen för folk att våga gå över till elbil är när de ser att det finns laddare på plats i garaget. Och om några byter bil så blir det snart fler.

Bygg därför ut i etapper. Det bästa är att välja en elfirma som kan ta allt arbete på totalentreprenad.

Hur omfattande var processen att installera de första laddarna?

Det var jätteenkelt rent tekniskt sett så fort beslutet var taget. Jag har inte stött på att det någonstans inte finns tillräckligt med el i fastigheterna här i Sjöstaden.

Vill du läsa mer om laddplatser?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad ni bör tänka på om ni vill installera laddplatser.