Gemensam beställning i villaföreningen

Villaägarföreningen Pelarbacken gör gemensam beställning 

Flera i villaägareföreningen Pelarbacken i Sollentuna har tillsammans gjort en energiöversyn och upphandlat en leverantör för att byta ut deras gamla frånluftvärmepumpar.

Solpaneler i solnedgång

Snabba fakta

Antal köpta frånluftvärmepumpar: 8

Husens byggår: 2006-2007

Årsförbrukning innan bytet: 20 000 kWh

Snittboyta: ca 150 kvm

Första kontakt med energirådgivningen: Mars 2022

Sekreteraren Kent och villaägaren Mats, berättar:

Vi ställde några frågor kring föreningens erfarenheter med gemensam beställningen.

Varför valde ni en frånluftvärmepump?

Villorna ifråga är relativt moderna och från början energieffektiva med uppvärmning från frånluftsvärmepumpar. Vi gjorde en gemensam energianalys och tittade på flera andra uppvärmingsalternativ och kom fram till att en modern frånluftsvärmepump med varvtalsteknik gav snabbast återbetalningstid och gjorde minst fysiskt och kostnadsmässigt ingrepp i den rådande konstruktionen.

Vad var det positiva med att göra en beställning tillsammans?

Vi fick en mer kostnadseffektiv leverans och kan dela erfarenheter avseende energianvändning, funktion och drift samt mer kostnadseffektivt upphandla service på värmepannan i framtiden. Samarbetet gör alltså den totala livscykelkostnaden mer effektiv.

Vad var svårigheterna?

Främst har det varit komponentbristen som gjort att det varit svårt att lägga beställning på den typ av frånluftsvärmepump vi efterfrågade.

Vad vill ni berätta för andra som bor i villaföreningar?

Om ni bor i villor med likartade energiprofiler har ni en stor möjlighet att göra en gemensam energianalys. Då kan ni tillsammans bestämma vad som är mest optimalt just för er och då gemensamt upphandla energilösningar som ger en effektivare livscykelkostnad.