Res klimatsmart

Det finns mycket du kan göra för att minska din klimatpåverkan från transporter. Här kan du läsa mer om klimatsmart resande.

Välj alternativ till egen bil

Kan man leva utan egen bil? Självklart, faktum är att varannan bilresa är under 5 kilometer lång och enkelt kan ersättas med andra transportmedel. Här är våra bästa tips!

Gå, cykla eller åk kollektivt

Gå, cykla eller åk kollektivt när möjligheten finns, använd endast bil om du behöver det. Genom att använda olika färdmedel kan du spara pengar, energi och tid. Korta bilresor kan med fördel bytas ut mot en promenad eller en cykeltur. Det ger en extra miljövinst att ersätta just de korta bilresorna, eftersom bilen använder mer bränsle och släpper ut mer miljö- och hälsofarliga avgaser innan motorn hunnit bli varmkörd och katalysatorn nått full reningseffekt.

Elcykel och lastcykel

Elcykeln är  ett bra alternativ till bilen på lite längre sträckor upp till 70-120 kilometer. Den ger draghjälp i uppförsbackar och motvind men du måste fortfarande trampa för att komma framåt. Du sparar på dina egna krafter och behöver inte komma fram svettig. Elcykeln hjälper även dig med nedsatt rörlighet och gör det möjligt att välja mer natursköna vägar till dina aktiviteter. Andra smarta cykelmodeller som kan underlätta vardagspusslet är  lastcyklar. En lastcykel kan lastas med exempelvis matkassar, arbetsmaterial eller barn och är en utmärkt ersättare till en egen bil. Lastvikten varierar mellan olika modeller men i många fall går det utmärkt att skjutsa både en vuxen och barn motsvarande en total lastvikt på mellan 200-250 kg. Kontakta din lokala återförsäljare för tips om elcyklar som kan passa just dina behov.

Cykelvagn och vikcyklar

En cykelvagn eller cykelkärra är ett billigare och mer flexibelt  alternativ för den som bara behöver transportera saker eller barn ibland. De går att fästa på de flesta vanliga cyklar och ställer inte lika stora krav på cykelrummet eller parkeringen i jämförelse med en lastcykel. En vikcykel är en hopfällbar cykel som är lättare att förvara och ta med i kollektivtrafiken jämfört med en vanlig cykel. Vikcyklar fungerar därmed utmärkt för att kombinationsresa om du ska färdas längre sträckor och vill använda cykel de sista kilometrarna.

Bli en cykelvänlig arbetsplats

En av de vanligaste resorna vi gör är till och från jobbet. Under en vanlig arbetsvecka fyller arbetspendlingen dagsbehovet av motion samtidigt som du kommer fram piggare till jobbet. Cykelvänligast hjälper dig och ditt företag att uppmuntra fler kollegor att cykla till jobbet!

Samåkning

Samåkning sparar både energi, tid och pengar. Det finns flera tjänster och plattformar som underlättar samåkning, både för regelbundna pendlingsresor och enstaka längre resor. Är ni en mindre grupp som vill samordna samåkning kan det även fungera bra med en sms- eller chattgrupp eller en gemensam onlinekalender. Många använder bilen för att skjutsa sina barn till aktiviteter. I många tjänster som riktar sig till idrottsföreningar och lagfinns också funktioner för samåkning så det blir enklare att samåka till träningar och matcher.

Använd bilpool

En vanlig svensk bil står parkerad 95 procent av tiden. Att vara med i en bilpool innebär att du kan boka och använda bil endast när du behöver. Fördelen är att flera personer samsas om ett antal bilar samtidigt som du ofta får tillgång till nya, bränslesnåla och väl försäkrade bilar. I många fall erbjudsflera olika bilmodeller vilket gör att du kan välja bil efter behov. En bilpool passar bra för dig som endast behöver bil en eller ett par gånger i veckan och istället går, cyklar eller åker kollektivt vid övriga resor. Poolbilen kan också vara ett alternativ till familjens andra bil. 

Olika bilpooler fungerar på olika sätt. De flesta bilar bokas digitalt. Vanligast är bilpooler med fasta platser. Då betalar användaren oftast en fast månadskostnad och sedan tillkommer en kostnad baserat på hur långt bilen körs och hur länge den bokas. Det finns också friflytande bilpooler, främst i Stockholms innerstad, där bilarna inte behöver lämnas tillbaka på samma plats som de hämtades. Då betalar användaren oftast bara en rörlig kostnad. 

Ett alternativ till de kommersiella bilpoolerna är att flera hushåll går samman och startar en egen bilpool. Det kan fungera i exempelvis en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening. När en förening driver en bilpool delar ofta ett antal hushåll på de fasta kostnaderna och vissa arbetsuppgifter kopplade till bilarna, så som biltvätt, byte av däck och annan service. Inom föreningen administreras då också ett gemensamt boknings- och betalningssystem.  

Privat bildelning

För den som inte har en bilpool i sin närhet kan privat bildelning vara ett alternativ. I Stockholmsområdet finns ett par bildelningsplattformar som har bilar i de flesta kommuner. Via plattformarna kan privatpersoner hyra ut sina bilar och hyra andras bilar. Bokning, betalning och försäkring sköts via plattformen. Ägaren av bilen bestämmer själv pris men får rekommendationer via tjänsten. För användaren  blir det ofta billigare att hyra bil med sådana tjänster jämfört med bilpools- och hyrbilsföretagen.

När du behöver bil

Om du behöver använda bil ibland kan du ändå minska din klimatpåverkan på olika sätt. Här är våra bästa tips.

Kör bränslesnålt

Genom att köra tids- och bränsleeffektivt, även kallat sparsam körning eller eco-driving, gynnar du miljön och din plånbok. Många kan minska bränsleförbrukningen med 5-15 procent genom att planera sin körning.

Så kör du bränslesnålare

 • Undvik onödiga stopp, kör med framförhållning.
 • Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt.
 • Håll hastighetsgränserna och motorbromsa så mycket som möjligt.
 • Undvik tomgångskörning.
 • Använd motorvärmare:
  1,5 timme innan körning om temperaturen är under -15°
  1 timme innan körning om temperaturen är upp till 0°
  20 minuter innan körning om temperaturen är upp till +10°
 • Använd rätt däcktryck och ta hjälp av energimärkningen för att köpa energismarta däck.
 • Avlasta bilen. Kör inte runt med takräcke/takbox eller onödig last när det inte behövs.
 • Serva bilen regelbundet.

Välj en bil efter dina vardagsbehov

Välj gärna en bil som är anpassad till de resor du oftast gör. Många köper en bil som är anpassad efter de mest krävande situationerna, resor som bara görs någon eller några gånger per år. Det kan vara exempelvis för vintersemestern eller för transport av stora saker. De flesta klarar sig bra med en mindre bil och kan på så sätt minska sina kostnader och utsläpp. Vid de få tillfällen du behöver en större bil går det kanske att fälla sätena, använda släp eller takbox alternativt låna eller hyra en stor bil. 

Det finns många olika fordonsbränslen. Bland de fossila bränslena finns bensin, diesel och naturgas. När dessa förbränns i en motor orsakar de utsläpp av koldioxid. Nedan presenteras de alternativ till fossila bränslen som idag finns på marknaden.

Välj miljövänligare bränslen

Biodiesel

Biodiesel är ett samlingsnamn på drivmedel som liknar diesel, men som framställts av biomassa istället för av petroleumprodukter. Exempel på produkter som används för tillverkning av biodiesel är raps-, tall- soja-, majs-, eller palmolja, alger med högt fettinnehåll eller animaliska fetter. 

HVO är en typ av biodiesel som tillverkas av vegetabiliska oljor (i Sverige ofta råtallolja) eller djurfetter och är kemiskt identisk med fossil diesel. Tunga lastbilar kan köras på ren HVO medan personbilar kan köras på en blandning av fossil diesel och HVO. FAME är en annan typ av biodiesel och är egentligen ett samlingsnamn. Den vanligaste typen av FAME i Sverige är RME (rapsmetylester) som tillverkas av rapsolja. Biodiesel är en förnybar källa och minskar utsläppen i jämförelse med vanlig diesel. Liksom för vanlig diesel påverkar utsläppen fortfarande gatumiljön: mängden kväveoxid och partiklar är desamma vid förbränning av förnybar diesel som vid förbränning av fossil diesel.

Biogas

Biogas består till största delen av metan och produceras genom syrefri nedbrytning av organiskt material. Denna process kan ske spontant i naturen, men den biogas vi vanligen använder tillverkas i kontrollerade processer i biogasanläggningar där man genomför nedbrytning av matavfall, avloppsslam, grödor eller gödsel. Råvarorna till biogas är till största del restprodukter och avfall. Metan är en växthusgas som bidrar mer till växthuseffekten än koldioxid, en del av dessa utsläpp kan dock räknas hem i odlingen av spannmålen som används vid framställningen.

Etanol

Etanol bildas vid jäsning av råvaror som innehåller socker eller grödor som innehåller mycket stärkelse som exempelvis majs, spannmål och potatis. Det går även att göra etanol från cellulosa och restprodukter från tillverkningen av pappersmassa. Etanolen som används i Sverige produceras främst av spannmål. Förbränning av etanol släpper även det ut växthusgaser, till skillnad från fossila råvaror är det dock en förnybar källa.

El

Det finns bilar som drivs helt eller delvis av el: 

 • I en hybridbil finns både en elmotor och en förbränningsmotor. Energin till elmotorn hämtas från ett elbatteri som laddas av bilens överskottsenergi, exempelvis vid inbromsningar, och används som krafttillskott när det behövs. På så sätt blir bränsleförbrukningen mindre.
 • Hybridbilens batteri kan inte laddas från elnätet.
 • En laddhybridbil har en förbränningsmotor och ett elbatteri som laddas från elnätet. De flesta laddhybridbilar kör mellan 2 och 8 mil på el, och vid längre sträckor används bensin eller diesel.
 • En elbil drivs bara med en elmotor och hämtar energi från ett batteri som laddas via elnätet. De flesta elbilar kan köra mellan 15 och 60 mil. 

El ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används, men däremot kan växthusgasutsläpp och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. För att el ska räknas som ett förnybart bränsle till din bil så krävs det att den tankas med förnybar el. I Europa och särskilt i Sverige är elbilar trots höga utsläpp vid produktion, mer miljövänliga än motsvarande bensin eller dieselbilar. Enligt en studie utförd av ICCT år 2021 är utsläppen upp till 69 procent lägre för en elbil över hela livscykeln, räknat från nordisk elmix bör denna siffra vara ännu högre.

Jämför olika miljöbilar

Begreppet miljöbilar används i många sammanhang för bilar som har en mindre påverkan på miljön än ”vanliga” fossildrivna bilar. Det kan innebära att den drivs med el, förnybara bränslen eller är en väldigt bränslesnål fossildriven bil. På Miljöfordons hemsida kan du söka och jämföra miljöbilar som finns på den svenska marknaden. I resultatet kan du se miljöpåverkan, ekonomi, prestanda och andra egenskaper för personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar. Det finns även annan nyttig information om bland annat drivmedel och lastcyklar.

Kan du köra på förnybara drivmedel?

Många av dagens bilar kan tankas förnybart. På bytbränsle.se kan du skriva in din bils registreringsnummer och få svar på om bilen kan köras förnybart och på vilka drivmedel.

Semesterresor och längre resor

Flygresor

För många är flygresor den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser.

Om du väljer flyg, se till att välja en rutt som inte innebär några mellanlandningar, start och landning är nämligen de tillfällen då utsläppen från flygplan är som störst. Det bästa du kan göra för att minska klimatpåverkan från dina långa resor är att undvika att flyga. Försök helt enkelt att ta flyget mer sällan och att vara borta lite längre de gånger du väl gör det.

Välj resmål som du kan nå med tåg, buss eller bil

Välj resmål som ligger närmre och som du kan nå med tåg, buss eller bil. För resor inom Sverige brukar restiden med tåg och flyg inte skilja sig särskilt mycket om tiden för transport till flygplatsen räknas med. Om du vill åka längre än så och inte hinner ta tåget tur och retur, kan du kanske ta tåget till ditt resmål och flyget hem? Om du behöver mellanlanda med ditt flyg, fundera på om du kan dela upp resan så du reser en del av vägen med tåg eller buss och den andra med flyg. Har du tillgång till bil och reser flera är faktiskt en bilresa till Italien mer klimatsmart än flyget. Kanske kan ni göra resandet till en del av semestern och samtidigt upptäcka mer?

Klimatsmart semester kan du beräkna hur stor klimatpåverkan din resa ger upphov till och se skillnaden mellan olika transportsätt.