Villa med solceller i Sundbyberg

Familjen Knuters från Sundbyberg har haft egen elproduktion sedan 2013. Deras 16 mono-kristallina solcellsmoduler täcker 31 kvm av taket och levererar cirka 4000 kWh per år.

Snabba fakta

Installerad effekt:               4,88 kW
Area:                                     31 kvm
Årlig produktion:                3950 kWh (mätt)
Totalkostnad:                      94 500 kr

*Inklusive statsbidrag om 32 000kr

Jan Knuters delar med sig

Vi ställde några frågor kring varför solceller blev det solklara valet av energiförsörjning i familjen Knuters hem.

Varför valde ni solceller?

Ända sedan jag var liten pojke och byggde vattenhjul i bäcken där hemma har jag fascinerats av naturens krafter. Att utvinna energi ur solens strålar som värmer vårt villatak i Duvbo kändes rätt, riktigt och naturligt. Varför låta den energin gå till spillo? Solceller kändes enklare, mera användbara och framförallt flexiblare än solfångare. Elektriciteten som sol- cellerna genererar kan vi själva använda till belysning, uppvärmning eller olika elektriska apparater i hemmet. Överskottet av el säljer vi. Solfångare hade vi bara kunnat använda för uppvärmning.

Är ni nöjda med anläggningen?

Vi är mycket nöjda! En fullständigt underhållsfri anläggning som genererar elektricitet varje dag. Kan det bli bättre?

Vad är det positiva med solceller?

Solceller genererar el varje dag, t.o.m. när det regnar. Naturligtvis blir det inte många kWh en mulen, regnig höstdag, men så fort solen tittar fram stiger antalet kWh och pengarna tickar in. På senaste fakturan från vår elleverantör ser jag att de är skyldiga oss 835 kr för överskottsel som vi har levererat till elnätet. Under ett helt år köper vi naturligtvis mycket mer el än vi levererar, men det känns gott att ligga på plus under sommarmånaderna. Dessutom ger det stor tillfredsställelse att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Under de två år vår anläggning varit i drift har vi besparat atmosfären cirka 5 ton CO2 jämfört med fossilbaserad energiproduktion.

Vad har varit mindre bra?

Om snön ligger kvar på solcellerna genererar de ingen el.

Vad vill du berätta för andra som går i ”solenergitankar”?

Installera solceller! I synnerhet om du har en takyta som vetter mot söder kommer du att få stor behållning av solceller. Oberoende av om du har en liten eller stor yta tillgänglig, kommer du att kunna glädja dig åt egenproducerad el varje dag. I reda pengar har en solcellsanläggning rätt lång återbetalningstid (9-10 år i vårt fall), men njutningen av att producera egen el är något du kan gotta dig åt varje dag.

Hur var processen från ax till limpa på skalan 1= väldigt enkelt till 10= extremt komplicerat?

Tre. Det jobbigaste var att kräla runt och mäta upp taket med alla vinklar, vrår och skorstenar. Ta in och jämföra offerter från olika leverantör krävde naturligtvis också en insats, men därefter var allt enkelt. Företaget som installerade vår anläggning levererade en helt nyckelfärdig installation. Jag behövde bara skapa ett konto på internet för att sen i realtid kunna följa hur mycket el vår anläggning producerar.

Vill du läsa mer om solceller?

Vi har en hel sida med detaljerad information om vad du bör tänka på om du vill installera solceller eller ta tillvara på solenergin på andra sätt.