Välkommen till Energirådgivningen

Ditt förbrukningsmönster


Hur många minuter duschar du? 1 minuter
1 minut
60 minuter
Har du en snålspolande dusch? 6 liter/min.
Snål
Vanlig

Med den energin kan du...

...titta på TV:

timmar

...tända en Ledlampa:

timmar